Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Ordblindeundervisning for voksne

Ordblindeundervisning for voksne er en særligt tilrettelagt undervisning, der har til formål at afhjælpe eller begrænse deltagerens læse- og skrivevanskeligheder. Gennem undervisning forbedrer deltageren sine muligheder for at forstå og anvende tekster samt at skrive tekster og anvende relevante hjælpemidler.

Ordblindeundervisning for voksne er et undervisningstilbud, som siden 1. januar 2007 har været et selvstændigt tilbud. Voksne med ordblindevanskeligheder har indtil 1. januar 2007 modtaget undervisning i henhold til lov om specialundervisning for voksne, som amterne indtil 1. januar 2007 havde ansvaret for at udbyde.

Med kommunalreformens ikrafttrædelse er tilbud om ordblindeundervisning for voksne overflyttet fra lov specialundervisning til voksne til lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne og placeret på voksenuddannelsescentrene (VUC), der skal sørge for, at ordblindeundervisning for voksne udbydes i det nødvendige omfang.

Hvad er ordblindeundervisning for voksne?

Ordblindeundervisning for voksne er en planlagt, målrettet og fremadskridende undervisning, der har til formål at afhjælpe eller begrænse vanskelighederne og forbedre deltagerens muligheder for at klare sig i sammenhænge, der kræver skriftlighed.

Undervisningen skal medvirke til at forbedre deltagerens muligheder for at benytte kompenserende strategier og metoder, der øger deltagerens mulighed for at fungere i beskæftigelse, uddannelse, samfundslivet og privatlivet.

Gennem undervisningen udvikler deltageren sine funktionelle læse-, skrive- og stavefærdigheder og færdigheder i at bruge kompenserende hjælpemidler, herunder it-hjælpemidler.

Undervisningen omfatter også specialpædagogisk bistand, herunder rådgivning af deltageren og af personer med tilknytning til deltageren. Det kan fx dreje sig om rådgivning af hvilke tiltag, der kan kompensere for vanskelighederne i hverdagen.

Undervisningen foregår typisk på små hold med 2-6 deltagere, men kan også foregå som eneundervisning.

Undervisningsmaterialer og hjælpemidler, som er nødvendige for undervisningen, stilles gratis til rådighed for deltagerne.

Hvordan får jeg et tilbud om ordblindeundervisning for voksne?

Når du henvender dig til et uddannelsessted, der afholder ordblindeundervisning for voksne, kommer du til en samtale og en test, der viser, om ordblindeundervisning er det rette tilbud.

Viser testen, at du har behov for ordblindeundervisning, foretages der yderligere test, der skal vise hvilken undervisning, du skal tilbydes. På baggrund af de yderligere test opstilles en individuel plan for undervisningens mål og indhold, som drøftes med dig, inden undervisningen starter. Viser testen, at ordblindeundervisning ikke er det rette tilbud, vejledes om hvilke tilbud, der er mere relevante. Det kan fx dreje sig om specialundervisning for voksne, forberedende voksenundervisning (FVU) undervisning på en sprogskole eller andre relevante tilbud.

Alle voksenuddannelsescentre (VUC) udbyder ordblindeundervisning for voksne. Derudover udbydes undervisningen af institutioner med overenskomst med VUC.

Det er fx typisk oplysningsforbund og private initiativtagere, men også en lang række andre uddannelsesinstitutioner kan udbyde undervisningen. Undervisningen afholdes typisk på uddannelsesstedet, men kan også afholdes andre steder fx på virksomheder, i foreninger og i faglige organisationer.

Hvis du ønsker et tilbud om ordblindeundervisning for voksne, kan du henvende dig til det VUC, der ligger i det område, hvor du gerne vil deltage i undervisningen, og få oplysninger om, hvor undervisningen tilbydes. Du kan finde en oversigt over, hvem der afholder undervisningen på portalen www.ug.dk.

Du behøver ikke gå til undervisning i den kommune, hvor du bor men kan vælge at henvende dig til den udbyder af undervisningen, som passer dig bedst.

Hvad koster det, og hvem har ansvaret?

Ordblindeundervisning for voksne og undervisningsmidler hertil er gratis for deltageren.

Voksenuddannelsescentrene har ansvaret for, at ordblindeundervisningen udbydes, så alle, der opfylder betingelserne, kan modtage undervisningen inden for en rimelig afstand. Hvert voksenuddannelsescenter har ansvaret for udbuddet inden for et bestemt geografisk område. 

Her kan du få ordblindeundervisning

Det er voksenuddannelsescentrene (VUC), der har ansvaret for at udbyde ordblindeundervisning for voksne. Du kan finde de enkelte voksenuddannelsescentre på www.vuc.dk

Kontakt