Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Vær opmærksom på

Dansk for voksne udlændinge administreres nu af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Har du spørgsmål, eller er du i tvivl om, hvorvidt indholdet på siden er opdateret, kan du kontakte ministeriet på tlf. 6198 4000 eller via e-mail på uibm@uibm.dk

Danskprøver til voksne udlændinge

Ministeriet er ansvarlig for fire danskprøver: Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3 og Studieprøven.

De afsluttende statskontrollerede prøver foregår to gange om året - i maj/juni og november/december.

Tilmeldingsfristen ligger cirka ti uger før prøverne.

Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig fremstilling, lytteforståelse og mundtlig kommunikation.

Prøverne giver landsdækkende kompetence i dansk sprog, så udlændingen blandt andet kan klare kravene til dansk i det danske samfund, herunder de krav til dansk, som stilles for at få beskæftigelse eller påbegynde anden uddannelse og opnå permanent opholdstilladelse og dansk indfødsret (statsborgerskab).

Danskprøverne afholdes hos prøveafholdende udbydere af danskuddannelse til voksne udlændinge (se højreboks).

Prøverne afholdes efter bestemmelserne i prøvebekendtgørelsen og karakterbekendtgørelsen.

OBS

Ved prøveterminen november-december 2015 er der foretaget en mindre justering af dele af prøverne.

Ved Prøve i Dansk 2 er tiden for læseforståelse 1 og Læseforståelse 2 ændret med fem minutter.

Ved de mundtlige prøver er kategorien ’flydende sprog’ fjernet som eksplicit fokuspunkt i bedømmelserne.

Læs mere under Informationsbreve (se højre boks).

Prøvedatoer

For den kommende prøvetermin inden for danskuddannelse til voksne udlændinge er der fastlagt følgende prøvedatoer:  

Prøvetermin november-december 2015

Skriftlige prøver Prøvedatoer
Studieprøven 16. november
Prøve i Dansk 3 17. november
Prøve i Dansk 2 18. november
Prøve i Dansk 1 19. november
Studieprøven (sygeprøve)
Studieprøven lytteforståelse 27. november
   
Mundtlig del af prøveterminen 4.-17. december
Eventuelle aftenprøver, det vil sige prøver efter kl. 16, kan placeres 9., 10. eller 14. december
   
Tilmeldingsfrist hos prøveafholder 7. september
Sprogcentre indberetter tal til ministeriet 21. september

Gebyrer i 2015

Kommunalbestyrelsen i bopælskommunen kan bestemme, at selvstuderende afkræves et gebyr i forbindelse med, at den pågældende indstiller sig til prøve, jf. bekendtgørelse nr. 781 af 29. juni 2011 om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., § 3, stk. 2 og 3, som senest er ændret ved bekendtgørelse nr. 88 af 24. januar 2012 samt bekendtgørelse nr. 224 af 6. marts 2013.

For 2015 er gebyret 1.265 kr. for at indstille sig til Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2 eller Prøve i Dansk 3.

Ved Studieprøven er gebyret 759 kr. for den skriftlige del og 759 kr. for den mundtlige del af prøven.