Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Vær opmærksom på

Dansk for voksne udlændinge administreres nu af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Har du spørgsmål, eller er du i tvivl om, hvorvidt indholdet på siden er opdateret, kan du kontakte ministeriet på tlf. 6198 4000 eller via e-mail på uibm@uibm.dk

Eksempler på tidligere afholdte danskprøver

Her kan du finde eksempler på materiale fra tidligere afholdte danskprøver.

Prøve i Dansk 1

Prøve i Dansk 1 består af en skriftlig del og en mundtlig del.

SKRIFTLIG DEL

Læseforståelse 1: Tekst- og opgavehæfte (pdf)
Består af tre delopgaver (intensiv læsning)

Læseforståelse 2: Tekst- og opgavehæfte (pdf)
Består af to delopgaver (hurtiglæsning)

Skriftlig fremstilling (pdf)
Består af tre delopgaver: Udfyldning af skema, skrivning af en e-mail og et opslag

Censorhæfte skriftlig del (pdf)
Heri findes bl.a. opgavesvarene

MUNDTLIG DEL

Mundtlig kommunikation (pdf)
Består af en forberedt monolog og en samtale med en anden prøvedeltager ud fra et billedforlæg

Censor- og eksaminatorhæfte mundtlig del (pdf)

Prøve i Dansk 2

Prøve i Dansk 2 består af en skriftlig del og en mundtlig del.

SKRIFTLIG DEL

Læseforståelse 1: Tekst- og opgavehæfte (pdf)
Består af to delopgaver

Læseforståelse 1: Teksthæfte (pdf)
Består af en delopgave

Læseforståelse 2: Tekst- og opgavehæfte (pdf)
Består af tre delopgaver

Læseforståelse rettenøgle (pdf)

Skriftlig fremstilling (pdf)
Består af to delprøver: skrivning af et formelt brev og en e-mail

MUNDTLIG DEL

Mundtlig kommunikation (pdf)
Består af en forberedt monolog, et interview med eksaminator og en samtale med anden prøvedeltager ud fra et billedforlæg

Censor- og eksaminatorhæfte mundtlig del (pdf) 

Prøve i Dansk 3

Prøve i Dansk 3 består af en skriftlig del og en mundtlig del.

SKRIFTLIG DEL 

Læseforståelse 1: Et autentisk hæfte (pdf)
Består af en delprøve (hurtiglæsning)

Læseforståelse 1: Opgavehæfte (pdf)

Læseforståelse 2: teksthæfte
Består af to delprøver (intensiv læsning)
På grund af copyrightbestemmelser mangler denne

Læseforståelse 2: Opgavehæfte
På grund af copyrightbestemmelser mangler denne

Skriftlig fremstilling (pdf) 
Består af to delprøver: skrivning af en e-mail og om et emne.

Censor- og eksaminatorhæfte skriftlig del (pdf) 
Heri findes bl.a. opgavesvarene

MUNDTLIG DEL

Mundtlig kommunikation (pdf) 
Består af en forberedt monolog, opfølgende interviewspørgsmål og en samtale med en anden prøvedeltager ud fra et billedforlæg

Censor- og eksaminatorhæfte mundtlig del (pdf) 

Studieprøven

Studieprøven består af en skriftlig del og en mundtlig del.

SKRIFTLIG DEL 

Læseforståelse 1: Et autentisk hæfte (pdf)
Består af en delprøve (hurtiglæsning)

Læseforståelse 1: Opgavehæfte (pdf) 

Læseforståelse 2: Teksthæfte
Består af to delprøver (intensiv læsning) - På grund af copyrightbestemmelser mangler denne

Læseforståelse 2: Opgavehæfte
På grund af copyrightbestemmelser mangler denne

Skriftlig fremstilling (pdf) 
Består af en delprøve: Skrivning om et emne.

Censor- og eksaminatorhæfte skriftlig del (pdf)
Heri findes bl.a. opgavesvarene

MUNDTLIG DEL 

Lytteforståelse (pdf) 
Intensiv lytning

På grund af copyrightbestemmelser mangler delprøve 2

Mundtlig kommunikation (pdf) 
Består af en forberedt monolog og et opfølgende interview med eksaminator

Censor- og eksaminatorhæfte mundtlig del (pdf)