Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Forberedende voksenundervisning (FVU)

Forberedende voksenundervisning (FVU) er til voksne, der ønsker at blive bedre til at læse, stave, skrive eller regne.

Forberedende Voksenundervisning (FVU) består af to fag:

 • FVU-læsning: Læsning, stavning og skriftlig fremstilling. Fire trin á 30-60 timer á 60 minutter
 • FVU-matematik: Talforståelse, regning og basale matematiske begreber. To trin á 30-60 timer á 60 minutter.

Fagenes niveau svarer til almen voksenuddannelse trin 1.

Efter hvert trin er der mulighed for at aflægge en prøve.

Det er gratis at deltage i undervisningen.

Målgruppen

Unge under 18 år kan optages hvis:

 • FVU følges i kombination med uddannelse under lov om arbejdsmarkedsuddannelser
 • FVU følges som et virksomhedsrettet tilbud og den unge er ansat på virksomheden
 • FVU følges på Uddannelsesinstitutioner under Kriminalforsorgen.

FVU består af to fag:

 • FVU-læsning med fire trin á 30-60 timer á 60 minutter
 • FVU-matematik med to trin á 30-60 timer á 60 minutter.

Den forberedende voksenundervisning er opbygget således, at du ved tilmeldingen gennemfører en kort test af en halv times varighed. Du kan gå til prøve efter hvert trin, prøverne er dog frivillige. Består du en prøve, får du et prøvebevis. Såfremt du vælger ikke at gå til prøve, kan du få et deltagerbevis, hvis du har deltaget i mindst 85 procent af undervisningen.

Støtte til uddannelsen

Du kan få Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU), mens du går på FVU. SVU svarer til højeste dagpengesats.

For at få voksenuddannelsesstøtte til FVU skal du opfylde følgende kriterier:

 • være i alderen fra 20 år og op til 65 år
 • være ansat hos en dansk arbejdsgiver
 • være kortuddannet
 • være dansk statsborger eller bo i Danmark eller have ret til SVU på lige vilkår med danske statsborgere i henhold til EU-retten eller EØS-aftalen
 • være studieaktiv.

Som faglært kan du også få voksenuddannelsesstøtte til FVU. Hvert år er det muligt for 3.000 faglærte personer at få voksenuddannelsesstøtte til FVU. Det sker efter først til mølle princippet.

Du kan få støtte til FVU i 18 uger på heltid. Du har også mulighed for at tage FVU på deltid, men så skal du mindst have tre timers undervisning om ugen.

Hvis du får fuld løn, mens du går til undervisning, kan SVU udbetales til arbejdsgiveren.

Få mere at vide om SVU på svu.dk eller på din uddannelsesinstitution.

SU til almen voksenudddannelse

Er du 18 eller 19 år, kan du få SU sammen med Statens Uddannelsesstøtte (SU) til almen voksenuddannelse (avu).

Du skal sammenlagt have mindst 23 ugentlige skemalagte timer.

Har du et hjemmeboende barn under syv år, skal du sammenlagt have mindst 17 skemalagte timer om ugen. Der kan også indgå hf-enkeltfagsundervisning i timetallet, når blot der sammen med FVU også indgår avu-fag.

Fylder du 20 år under et forløb, hvor du får SU til FVU i kombination med avu, kan FVU kun indgå i timetallet til SU-berettigende enkeltfagsundervisning indtil førstkommende 30. juni.

Få mere at vide om SU på www.su.dk eller på uddannelsesinstitutionen.

Organisation

FVU er en statslig finansieret uddannelse, der udbydes af VUC. Efter driftsoverenskomst med VUC kan FVU udbydes af:

 • Institutioner, der udbyder arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)
 • Institutioner for erhvervsrettet uddannelse
 • Folkeoplysende foreninger og daghøjskoler
 • Folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler
 • Produktionsskoler
 • Sprogcentre
 • Social- og sundhedsskoler (SOSU)
 • Skovskolen
 • Uddannelsesinstitutioner med grundlæggende søfartsuddannelser
 • Uddannelsesinstitutioner med specialundervisning for voksne
 • Private institutioner, der før 1. januar 2001 har indgået driftsoverenskomst med et amtsråd om læsekurser eller ordblindeundervisning
 • Sammenlagte institutioner efter lov om almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.
 • Havneskolen i København.

FVU-læsning findes på trin 1 til trin 4. Der tilbydes prøve efter hvert trin. FVU-matematik findes på trin 1 og trin 2. Der tilbydes også her prøve efter hvert trin og i foreningsregi. Henvendelse rettes til en voksenuddannelsesinstitution i nærheden.

Historien bag FVU

FVU-loven er fra 2001.

FVU tilbuddet, der omfatter FVU-læsning og FVU-matematik afløste de tidligere kurser for voksne. FVU er et fleksibelt tilbud, både hvad angår niveau, undervisningens placering på dagen, undervisningens længde og starttidspunkter. Undervisningen udbydes af VUC og andre voksenuddannelsesinstitutioner. Det er muligt at arrangere særlige kurser for virksomheder og i foreningsregi. Henvendelse rettes til en voksenuddannelsesinstitution i nærheden.