Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Uddannelser til voksne

Velkommen til voksenuddannelserne.

Voksen- og efteruddannelsesindsatsen skal videreudvikle voksnes kompetencer. Effektive og fleksible uddannelser er et vigtigt redskab til at sikre velfærd og velstand for den enkelte, virksomhederne og for samfundet som hele.

Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

Kurser for både ufaglærte og faglærte, der ønsker erhvervsrettede kompetencer og kvalifikationer.

Almen voksenuddannelse (avu)

Avu er for voksne, som vil forbedre deres almene kundskaber og muligheder for videre uddannelse.

Forberedende voksenundervisning (FVU)

FVU er et tilbud til voksne, der ønsker at blive bedre til at læse, stave, skrive eller regne.

Ordblindeundervisning for voksne

Særligt tilrettelagt undervisning for voksne med læse- og skrivevanskeligheder.

Specialundervisning for voksne

Specialundervisning for voksne er et tilbud til personer med fysiske eller psykiske handicap.

Flere muligheder for voksne

Erhvervsuddannelse for voksne og hf-enkeltfag.

Trepartsaftale

Med trepartsaftalen forpligter arbejdsgiverne sig på at oprette 8.000-10.000 ekstra praktikpladser. Samtidig styrkes voksen- og efteruddannelsesområdet.

Læs mere om trepartsaftalen og implementering af initiativerne

Vejledning om voksen­uddannelse

Vejledning om valg af voksen- og efteruddannelse tilbydes af VEU-centrene og eVejledning.

VEU-centre (veu-center.dk)

eVejledning (ug.dk)