Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Ansvar og aktører

På vejledningsområdet er opgaver og ansvar fordelt på flere aktører. Kommunen og de kommunale vejledningscentre (UU) spiller en stor rolle, men også forældre har væsentlige opgaver.

Kommunen og skolelederen

Kommunen og skolelederen har ansvar for vejledning i grundskolen. Kommunen har også ansvar for vejledning af unge uden for skolen.

UU-Centre

UU-centrene varetager den kommunale opgave omkring vejledning af unge og opfølgning på uddannelsesrettede aktiviteter.

Forældre

Om forældres rolle og opgaver når unge forlader grundskolen og skal i gang med en ungdomsuddannelse eller uddannelsesrettede aktiviteter.

Ministeriet

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har det overordnede ansvar for uddannelses- og erhvervsvejledningen.