Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Brug for alle unge

Brug for alle unge (BFAU) er et udgående konsulentteam, der arbejder for, at flere unge, uanset baggrund, påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse.

Brug for alle unge samarbejder med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) om at udvikle vejledningen for ikke-uddannelsesparate unge, så flere bliver klar til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Indsatsen er finansieret af satspuljemidler og løber i perioden 2015-2018. BFAU er forankret i ministeriet.

Nye perspektiver og metoder i vejledningen

BFAU's vejledningsindsats består af tre indsatser. De har alle til formål at være med til at styrke Ungdommens Uddannelsesvejledning i deres vejledning af ikke-uddannelsesparate unge og give nye perspektiver på, hvordan vejledningen lokalt kan organiseres på måder, så den unge altid er i centrum.

Baggrund

Siden 2003 har Brug for alle unge arbejdet for at give alle unge lyst til og mod på uddannelse. Senest med en uddannelsesfremmende indsats i udsatte boligområder i hele landet. Vejledningsindsatsen tager afsæt i erfaringerne fra BFAU's tidligere arbejde.

BFAU har oparbejdet en stor viden omkring arbejdet med målgruppen og hvilke udfordringer, der lokalt kan være med at nå de unge i forhold til uddannelse. Udgangspunktet er en helhedsorienteret indsats i tæt samarbejde med lokale aktører.

Kontakt

 • Lisa

  Lisa Goth
  Daglig leder af Brug for alle unge
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  ligot2@stukuvm.dk
  Tlf. 3392 5238
  Mobil 2565 9291