Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Vejledning til ungdomsuddannelse

Vejledningsindsatserne i grundskolen og frem mod ungdomsuddannelse skal bidrage til, at alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

Vejledning fra 7. klasse

Den kollektive vejledning i udskoling og 10. klasse forbereder eleverne til valg af uddannelse og job.

Uddannelsesparathed

Alle elever skal have vurderet deres uddannelsesparathed. Processen starter i 8. klasse.

Uddannelsesplan

Elever i 9. klasse skal lave en uddannelsesplan, som også fungerer som ansøgning til uddannelse.

Ansøgning og optagelse

Frister og opgaver for forældre, skoler og vejledere når eleven søger optagelse på uddannelser for unge.

Introduktionskurser

I 8. klasse oplever eleverne ungdomsuddannelsers praktiske og teoretiske elementer og miljø.

Brobygning

Brobygningsforløb skal afspejle de faglige, sociale og personlige krav på ungdomsuddannelsen.

Ordblindhed og SPS

Vejledningen skal bidrage til at afdække om unge har behov for specialpædagogisk støtte.

Unge uden for skolen

Retningslinjer for vejledning af 15-17-årige, 18-24-årige og 25-30-årige uden for skolen.