IT-Krav

Det anbefales, at skolen forud for de digitale prøver sikrer, at skolen opfylder de tekniske krav til skolens it-kapacitet. Kravene er beskrevet i brugervejledningen, der findes her: www.stil.dk/testsupport.

Lokal tidsstyring

Tidsstyringen ved folkeskolens prøver er blevet lokal.
Dette indebærer følgende:

  • - Eleverne skal selv afslutte prøven, prøven vil ikke afslutte automatisk.
  • - Den tilsynsførende er ansvarlig for at give eleverne adgang til prøven via monitoreringssiden ved prøvens starttidspunkt.
  • - Den tilsynsførende er ansvarlig for at annoncere prøvens starttidspunkt og prøvens sluttidspunkt.
  • - Den tilsynsførende er ansvarlig for eventuelle forlængelser af prøvetiden, fx i tilfælde af tekniske vanskeligheder under prøven eller såfremt en elev på forhånd har fået tildelt ekstra prøvetid.
  • - Den tilsynsførende er ansvarlig for at kontrollere, at alle elever har afsluttet prøven korrekt.
 

Plan B (Prøverne på papir)

Alle skoler modtager materiale til at kunne afvikle prøverne som ’Plan B’. Dette skal benyttes, hvis de digitale prøver ikke kan gennemføres – hvis der eksempelvis opstår problemer med netværket eller andre forhold, som gør, at den digitale prøve ikke kan aflægges. 

Du kan i oversigten omkring de skriftlige prøver, orientere dig om hvad ’Plan B’ indbefatter for de forskellige prøvefag. 
Hvis den digitale prøve ikke kan gennemføres, skal der straks søges oplysninger på driftsinformation. Hvis det vurderes, at prøven ikke kan gennemføres digitalt, skal eleven have udleveret prøven som ’Plan B’, så den kan aflægges med det samme. Hvis det betyder, at eleven kommer senere i gang med at aflægge prøven, skal skolen sikre, at eleven får den korrekte samlede prøvetid til at udarbejde sin besvarelse.

Hvis 9.-klasseprøverne aflægges på papir, bedømmes prøven af en kvalificeret lærer udpeget af skolens leder, dog ikke holdets faglærer. Såfremt 10.-klasseprøven i dansk, delprøve a (læsning og sprogbrug) aflægges på papir, er det censor, der bedømmer.

Driftsinformation

På ’driftsinformation’, kan du nu få direkte beskeder under prøverne om eventuelle fejl.
Det anbefales, at relevante medarbejdere på skolen bliver tilmeldt til beskeder om driftsinformation (fx på sms). Det sker på driftinfo.uni-c.dk.

Hvis det vurderes, at prøven ikke kan gennemføres digitalt, skal eleven have udleveret prøven som ’Plan B’, så den kan aflægges med det samme. Hvis det betyder, at eleven kommer senere i gang med at aflægge prøven, skal skolen sikre, at eleven får den korrekte samlede prøvetid til at udarbejde sin besvarelse.

Sidst opdateret: 18. april 2017