Formålet med PEU

PEU-hæfternes formål er at give lærerne  formativ vejledning til den fremadrettede planlægning af undervisningen. Publikationerne behandler desuden generelle problemstillinger af faglig art, herunder kriterier for vurdering og bedømmelse ved prøverne og i den daglige undervisning.

"Prøver, Evaluering, Undervisning" skrives ud fra læringskonsulenternes og de beskikkede censorers evaluering af folkeskolens prøver hvert år. 

Sidst opdateret: 3. marts 2017