I skoleåret 2016/17 kræves ikke særskilt tilmelding til forsøgsprøverne. Eleverne tilmeldes blot som led i den almindelige prøveafvikling, medmindre andet er beskrevet i de enkelte forsøgsbeskrivelser.

Prøvevejledninger

Der er udarbejdet prøvevejledninger til alle forsøgsprøver, som er udfærdiget på baggrund af Fælles Mål for de enkelte fag.

Forsøgsprøver i valgfag

Forsøgsprøverne i valgfag er frivillige for eleverne, men det er vigtigt at planlægge dels med valgfagene og dels med prøvemulighederne, hvis eleverne reelt skal have muligheden for at gå op. Kontakt derfor meget gerne relevante læringskonsulenter, hvis I planlægger at deltage i forsøgsprøverne. Læringskonsulenterne står klar med rådgivning og tilbyder gerne sparring for både kommuner og enkeltskoler.

Se forsøgsbeskrivelser og kontaktoplysninger på relevante læringskonsulenter

Baggrund for forsøgsprøver med valgfag

Forsøgsprøverne i valgfagene er ét af de 12 initiativer til videreudvikling af prøverne i folkeskolen, som folkeskoleforligskredsen blev enige om i november 2014. Et af initiativerne omhandler et toårigt forsøgsprogram for udvalgte valgfag. Formålet med forsøgene er at afklare, om fag med uddannelses- og erhvervsafklarende elementer styrkes ved at blive prøvefag. Forsøget understøtter herudover elevernes motivation, da eleverne får mulighed for at gå til prøve og blive bedømt i et fag, som de selv har valgt at følge undervisningen i. Endelig understøtter initiativet den øgede betydning, som valgfag tillægges i folkeskoleaftalen, hvor valgfag har fået flere timer, er rykket fra 8. til 7. klasse og desuden gjort obligatoriske.

Sidst opdateret: 9. marts 2017