1. januar 2017 trådte en ny lov om de gymnasiale uddannelser i kraft. Den nye lov finder anvendelse for elever, som starter deres uddannelse 1. august 2017 eller senere. For elever, som har påbegyndt uddannelsen før 1. august 2017, finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Love om gymnasiale uddannelser

Centrale bekendtgørelser

Bemærk at reglerne kan være ændret

Når du har klikket på et link til retsinformation.dk vil eventuelle ændringer fremgå af boksen ”Senere ændringer til forskriften” i højre side.

Sidst opdateret: 22. marts 2017