Betalingsloven betyder, at kommunerne skal betale for tilskud, som uddannelsesinstitutionen ville have fået fra ministeriet, hvis personen ikke havde været omfattet af betalingsloven.

Rekvirenttyper for personer, der er omfattet af betalingsloven

Oversigt over rekvirenttyper (pdf)

Henvisning til andre aktører

Kommunerne kan henvise til en såkaldt ”anden aktør”, der så står for tilmeldingen.

”Andre aktører” er en betegnelse for andre end jobcentret selv, der løser opgaver for jobcentret for at skaffe beskæftigelse til ledige.

Det er de enkelte jobcentre, der håndterer anden aktør.

Ledige dagpengemodtagere, der på egen hånd deltager i uddannelse efter § 62 a, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kommunalbestyrelsens betalingsforpligtelse efter betalingsloven omfatter ikke ledige dagpengemodtagere, der på egen hånd deltager i uddannelse efter § 62 a, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 (pdf)

Modtagere af kontanthjælp, integrationsydelse og uddannelseshjælp, der på egen hånd deltager i uddannelse

Kommunalbestyrelsens betalingsforpligtelse efter betalingsloven omfatter ikke modtagere af kontanthjælp, integrationsydelse og uddannelseshjælp, der på egen hånd deltager i undervisningen som beskrevet i dokumenterne nedenfor.

Brev til Folkehøjskolernes Forening i Danmark angående Betalingsloven og Kontanthjælpsmodtagere (pdf)

BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 607 (pdf)

Sidst opdateret: 8. juni 2017