De seneste tendenser for januar 2017 er beskrevet her på siden, mens der henvises til månedsnotaterne for beskrivelse af udviklingen i de øvrige måneder.

Uddannelsesaftaler, erhvervsuddannelser uden virksomhedspraktik samt skolepraktik (bestand) ultimo januar 2016 og 2017:

  Januar 2016
Januar 2017

Ændring

Elever med uddannelsesaftale 70.460 67.617 -4 %
Elever i uddannelser uden virksomhedspraktik 1.276 571 -55 %
Elever i skolepraktik 6.672 6.813 2 %
Elever i gang med et hovedforløb 78.408 75.001 -4 %

Kilde: Styrelsen for It og Læring. Udtrækstidspunkt medio februar 2017.

 

Nøgletal

Praktikpladssituationen inden for erhvervsuddannelserne ved udgangen af januar 2017 viser, at:

  • 75.001 elever er i gang med et hovedforløb. Det er et fald på 4 pct. sammenlignet med tilsvarende måned sidste år.
  • På baggrund af skolernes registreringer er det opgjort, at der samlet set er 5.037 elever, der aktivt søger praktikplads. Af disse er 4.099 elever søgende med et afsluttet grundforløb. Det er et fald på 4 pct. i forhold til samme måned sidste år for begge nøgletal.

Erhvervsuddannelsesreformen har afkortet grundforløbet på især de merkantile uddannelser, hvilket betyder, at man skal tolke de årlige ændringer fra før og efter reformen med varsomhed.

Elever i hovedforløb

Elever i gang med et hovedforløb er elever med uddannelsesaftale, elever i uddannelser uden virksomhedspraktik og elever i skolepraktik. En opgørelse af elever i gang med et hovedforløb ultimo november viser, at:

  • 67.617 elever har en uddannelsesaftale. Det er et fald på 4 pct. i forhold til samme måned sidste år.
  • 571 elever er i gang med en uddannelse, der gennemføres uden virksomhedspraktik. Det er et fald på 55 pct. i forhold til samme måned sidste år *.
  • 6.813 elever er i gang med en uddannelse med brug af skolepraktik. Det er en stigning på 2 pct. sammenlignet med samme måned sidste år.

* Sundhedsservicesekretæruddannelsen blev nedlagt 1. august 2015, og der blev indført adgangsbegrænsning på webintegratoruddannelsen.

Udviklingen i uddannelsesaftaler, skolepraktik og uddannelser uden virksomhedspraktik

  • De seneste 12 måneder er der indgået 44.098 uddannelsesaftaler på erhvervsuddannelserne, hvilket er et fald på 1 pct. sammenlignet med tilsvarende periode året før.
  • De seneste 12 måneder er der optaget 387 elever i uddannelser uden praktik i en virksomhed, hvilket er et fald på 68 pct. i forhold til samme periode året før.
  • Tilgangen til skolepraktik de seneste 12 måneder er på 9.582 elever. Det er en stigning på 13 pct. i forhold til samme periode sidste år

Årsstatistik 2015

Årsstatistikken har fokus på de langsigtede udviklingstendenser og strukturelle forhold på praktikpladsområdet.

Læs "Årsstatistik for praktikpladsområdet 2015" (pdf)

Sidst opdateret: 24. marts 2017