De seneste tendenser for marts 2017 er beskrevet her på siden, mens der henvises til månedsnotaterne for beskrivelse af udviklingen i de øvrige måneder.

Uddannelsesaftaler, erhvervsuddannelser uden virksomhedspraktik samt skolepraktik (bestand) ultimo marts 2016 og 2017:

  Marts 2016
Marts 2017

Ændring

Elever med uddannelsesaftale 68.350 65.727 -4 %
Elever i uddannelser uden virksomhedspraktik 1.161 432 -63 %
Elever i skolepraktik 7.775 7.746 0 %
Elever i gang med et hovedforløb 77.286 73.905 -4 %

Kilde: Styrelsen for It og Læring. Udtrækstidspunkt medio april 2017.

Nøgletal

Praktikpladssituationen inden for erhvervsuddannelserne ved udgangen af marts 2017 viser, at:

  • 73.905 elever er i gang med et hovedforløb. Det er et fald på 4 pct. sammenlignet med tilsvarende måned sidste år
  • på baggrund af skolernes registreringer er det opgjort, at der samlet set er 3.953 elever, der aktivt søger praktikplads. Af disse er 1.897 elever søgende med et afsluttet grundforløb. Det er henholdsvis en stigning på 8 pct. og et fald på 17 pct. i forhold til samme måned sidste år.

Erhvervsuddannelsesreformen har afkortet grundforløbet på især de merkantile uddannelser, hvilket betyder, at man skal tolke de årlige ændringer fra før og efter reformen med varsomhed.

Elever i hovedforløb

Elever i gang med et hovedforløb er elever med uddannelsesaftale, elever i uddannelser uden virksomhedspraktik og elever i skolepraktik. En opgørelse af elever i gang med et hovedforløb ultimo marts viser, at:

  • 65.727 elever har en uddannelsesaftale. Det er et fald på 4 pct. i forhold til samme måned sidste år
  • 432 elever er i gang med en uddannelse, der gennemføres uden virksomhedspraktik. Det er et fald på 63 pct. i forhold til samme måned sidste år*
  • 7.746 elever er i gang med en uddannelse med brug af skolepraktik. Det er på niveau med samme måned sidste år.

* Sundhedsservicesekretæruddannelsen blev nedlagt 1. august 2015, og der blev indført adgangsbegrænsning på webintegratoruddannelsen.

Udviklingen i uddannelsesaftaler, skolepraktik og uddannelser uden virksomhedspraktik

  • De seneste 12 måneder er der indgået 43.806 uddannelsesaftaler på erhvervsuddannelserne, hvilket er en stigning på 1 pct. sammenlignet med tilsvarende periode året før.
  • De seneste 12 måneder er der optaget 373 elever i uddannelser uden praktik i en virksomhed, hvilket er et fald på 60 pct. i forhold til samme periode året før.
  • Tilgangen til skolepraktik de seneste 12 måneder er på 9.370 elever. Det er et fald på 1 pct. i forhold til samme periode sidste år.

Årsstatistik 2015

Årsstatistikken har fokus på de langsigtede udviklingstendenser og strukturelle forhold på praktikpladsområdet.

Læs "Årsstatistik for praktikpladsområdet 2015" (pdf)

Sidst opdateret: 18. maj 2017