Det samlede elevtal er faldet siden 2011/12. For fem år siden gik ca. 715.000 elever i grundskolens 0.- 10. klasse, mens dette tal i 2015/16 var cirka 708.000 elever. Samtidig ses det, at antallet af elever i frie grundskoler er steget i alle årene, mens elevbestanden i folkeskolerne tilsvarende er faldet.

Elevtal i grundskolen, børnehaveklasse til 10. klasse, fordelt på skoletyper, 2011/12-2015/16


2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16
Folkeskoler 567.022 563.408 557.154 553.979 548.453
Kommunale ungdomsskoler 4.385 4.702 4.746 4.615 4.267
Specialskoler for børn 9.875 9.319 9.331 9.168 9.060
Dagbehandlings-
tilbud
2.657 2.531 2.521 2.478 2.466
Frie grundskoler 103.702 105.644 108.482 112.083 115.856
Efterskoler 24.221 23.685 24.094 24.734 24.911
Efterskoler med særligt tilbud 3.061 2.870 2.843 2.939 3.126
I alt 714.923 712.159 709.171 709.996 708.139

Kilde: Danmarks Statistik

 

 

Sidst opdateret: 16. marts 2017