Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling blandt eleverne i børnehaveklassen til og med 9. klasse. Trivselsmålingen er indført som led i folkeskolereformen, hvor et af resultatmålene er, at elevernes trivsel skal øges.

På mellemtrinnet og i udskolingen (4.-9. kl.) får eleverne 40 spørgsmål, og i indskolingen (0.-3. kl.) får eleverne 20 mere enkle spørgsmål. Den første måling blev gennemført i foråret 2015.

Elevernes trivsel

Den anden måling af elevernes trivsel i folkeskolen er gennemført i foråret 2016. Resultaterne fra målingen viser, at elevernes angivne trivsel er steget lidt siden den første måling i foråret 2015. Eleverne trives fortsat bedst socialt, mens den angivne trivsel er lavest når det gælder oplevelsen af støtte og inspiration.

Fordeling af elevernes gennemsnit på hver indikator for trivsel, 4.-9. klasse

Fordeling af elevernes gennemsnit på hver indikator for trivsel, 4.-9. klasse

Note: For hver elev beregnes et gennemsnit af svarene på spørgsmålene indenfor hver indikator. En elevs besvarelse indgår kun i indikatoren, hvis eleven har svaret på mindst halvdelen af spørgsmålene. Elevernes gennemsnit er kategoriseret i fire intervaller: 1,0-2,0 (ringest mulige trivsel); 2,1-3,0; 3,1-4,0; 4,1-5,0 (bedst mulige trivsel).
Kilde: Styrelsen for It og Læring

Resultatet dækker over visse forskelle på tværs af elevernes klassetrin, køn, herkomst samt deres forældres uddannelsesbaggrund.

Om trivselsindikatorerne

Undervisningsministeriet har i samarbejde med en række eksperter udviklet fire differentierede indikatorer for trivsel samt en samlet trivselsindikator for eleverne i 4.-9. klasse:

  • Social trivsel - består af spørgsmål om elevernes opfattelse af deres tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning.
  • Faglig trivsel - består af spørgsmål om elevernes oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne.
  • Støtte og inspiration - består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte.
  • Ro og orden - består af spørgsmål om elevernes oplevelse af ro og støj i klassen samt klasseledelse.
  • Generel skoletrivsel - er en samlet indikator bestående af de 29 spørgsmål, som indgår i de fire differentierede indikatorer.
Sidst opdateret: 16. marts 2017
Relaterede sider