Hvis en ansøger søger optagelse på en videregående uddannelse, er det vigtigt, at personens muligheder for optagelse ikke afhænger af, om vedkommende på sit eksamensbevis har karakterer efter 13-skalaen og/eller 7-trinsskalaen.

Derfor vil en ansøger, der på sit bevis for den adgangsgivende eksamen har karakterer efter begge skalaer, få oversat karaktererne efter 13-skalaen til karakterer i 7-trinsskalaen, uanset om det drejer sig om en enkelt eller om flertallet af vedkommendes karakterer.

Oversættelsen sker efter følgende skala:

Gammel skala - 13-skalaen
Ny skala - 7-trins-skalaen
13 12
11
10 10
9 7
8
7 4
6 02
5 00
03
00 -3


Ved optagelse gennem den koordinerede tilmelding (KOT) fra og med 2007 skal gennemsnit beregnet efter 13-skalaen kunne sammenlignes med gennemsnit beregnet efter 7-trinsskalaen. Et gennemsnit beregnet efter 13-skalaen vil blive omsat til et tilsvarende gennemsnit i 7-trinsskalaen.

Formålet er at stille ansøgere lige i ansøgnings- og optagelsesproceduren, uanset hvilken karakterskala der er anvendt ved de prøver, som indgår i den adgangsgivende eksamen. Der vil blive anvendt en omsætningstabel, og tabellen vil være offentligt tilgængelig.

Sidst opdateret: 13. marts 2017