search

Sideværktøjer

Servicenavigation


Mest læste

Mest besøgte

lorem ipsum dolor...

Primær navigation

Ugens Ny Nordisk Skole-netværk: Fælles fokus på at forbedre børnenes sproglige udvikling i Næstved

[04.03.2013]

Seks institutioner i Næstved er gået sammen om at skabe fælles fokus på børnenes sproglige udvikling. De er ugens Ny Nordisk Skole-netværk.

I Næstved samarbejder Børnehusene Volden/Nøddehegnet, Sydbyskolen, SFO Pingvinen, Børnehuset Grøften, Børnehuset Diget og Daginstitutionen Eventyrgården om et fælles Ny Nordisk Skole-projekt, der fokuserer på børnenes sproglige udvikling.

Flere af børnene i lokalområdet ligger lavt i sprogvurderings- og læsetest, og på den baggrund ønsker netværket at opbygge et forpligtende brobygningssamarbejde mellem daginstitutioner, skole og SFO.

Brobygningssamarbejdet skaber også værdi for medarbejderne på tværs af institutionerne:

”Når vi mødes i NNS-netværket opnår vi en fælles forståelse, og vores refleksioner bliver mere nuancerede. Det vil sige, at jeg bedre kan forholde mig til skolens målsætning og forventning, når jeg samtidig har en dialog med dem og kan høre, hvordan de arbejder,” siger pædagog Louise Herløv, Børnehusene Volden/Nøddehegnet.

Kontakt