Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Søg støtte til overgangs- og fastholdelsesprojekter på erhvervsuddannelserne

[22.02.2013]

Ministeriet for Børn og Undervisning indkalder nu ansøgninger til anden ansøgningsrunde for satspuljeprojektet om bedre overgang til og fastholdelse i erhvervsuddannelserne for udsatte unge. Ansøgningsfristen er den 15. april 2013.

I efteråret 2012 gennemførte Ministeriet for Børn og Undervisning den første ansøgningsrunde i programmet, hvor otte projekter fik bevilget midler. Den samlede bevilling fra satspuljen lyder på i alt 13 millioner kroner for perioden 2012-14.

Der indkaldes nu ansøgninger til anden runde.

Projektmidlerne fordeles på to indsatsområder, som kan søges af følgende institutioner:

Tema 1: Bedre overgange til erhvervsuddannelser

  • Folkeskoler/10. klassecentre
  • Efterskoler og frie skoler
  • UU-Centre
  • Produktionsskoler
  • Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, som udbyder erhvervsuddannelser

Tema 2: Fastholdelse på erhvervsuddannelserne

  • Produktionsskoler
  • Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, som udbyder erhvervsuddannelser
  • Faglige udvalg i samarbejde med skoler

Fokus på nytænkning

I udvælgelsen af projekter lægges der vægt på nytænkning og udvikling af nye undervisningsformer og -tilbud til målgruppen af svage eller marginaliserede unge. Fokus skal være på de unges potentialer og udviklingsmuligheder og tage afsæt i det de i forvejen kan og er gode til.

Læs mere om projektet og betingelserne for at søge projektmidler (pdf) 

Her findes også vejledning til udformning af ansøgningen, og beskrivelse af hvordan man får adgang til ansøgningsskemaet.

Ansøgning

Ansøgere kan søge midler til et eller begge indsatsområder i kombination.

Institutioner kan søge alene eller i samarbejde.

Ansøgningsfristen for anden runde er den 15. april 2013.

Spørgsmål vedrørende ”Bedre overgang til og fastholdelse i erhvervsuddannelse” kan rettes til tovholder for projektet, Ole Dibbern Andersen odan@phmetropol.dk.

Kontakt