Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

TALIS 2013 – giver lærere og ledere en stemme

[25.02.2013]

Den internationale undersøgelse TALIS 2013 er nu i gang. Det betyder, at 10.000 lærere og 600 ledere i grundskoler og ungdomsuddannelser nu får mulighed for at bidrage til udviklingen af det danske undervisnings- og læringsmiljø.

Lærernes vilkår som undervisere bliver sat på dagsordenen, når OECD’s internationale undersøgelse TALIS 2013 i marts gennemføres på udtrukne grundskoler og ungdomsuddannelser landet over.

Cirka 10.000 lærere og 600 ledere er udtrukket ved stikprøve til at deltage i den danske del af undersøgelsen. I alt 33 lande – heriblandt Norge, Sverige, Finland og Island – deltager i undersøgelsen.Det er internationalt bestemt, at TALIS 2013 skal gennemføres i marts 2013.

Resultaterne bliver vigtige brikker

Ministeriet for Børn og Undervisning opfordrer alle skoleledere og lærere til at prioritere undersøgelsen og bakke op om deltagelsen. Resultaterne fra TALIS spiller en vigtig rolle for både politikere og fagfolk, når nye ideer, retningslinjer og politikker skal udvikles. TALIS 2013 er altså en oplagt mulighed for at bidrage til, at politiske initiativer bygger på erfaringer fra skolerne.

En lang række af organisationer bakker op om undersøgelsen: Danmarks Lærerforening, Frie Skolers Lærerforening, Gymnasieskolernes Lærerforening, Handelsskolernes Lærerforening, SOSU-lærerne, Uddannelsesforbundet, Skolelederforeningen, Danske Erhvervsskoler, Rektorforeningen, SOSU-Lederforeningen, De frie skolers foreninger og KL.

TALIS 2013 bliver gennemført af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen i samarbejde med UNI•C – Styrelsen for it og læring, der begge hører under Ministeriet for Børn og Undervisning.

Hvad er TALIS 2013?

TALIS står for Teaching And Learning International Survey og er OECD’s internationale undersøgelse af lærernes vilkår i grundskolen og på ungdomsuddannelserne, herunder blandt andet undervisningspraksis, kompetenceudvikling, læringsmiljø, ledelse og jobtilfredshed.

Undersøgelsen består af et elektronisk spørgeskema, som tager 45 minutter at udfylde.

De danske og internationale resultater bliver offentliggjort i juni 2014.