Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Elever får adgang til internettet under prøver i dansk

[27.02.2013]

For første gang får elever i 9. klasser på et mindre antal skoler mulighed for at aflægge prøve med adgang til internettet i dansk skriftlig fremstilling. Forsøget vil på sigt give samme tilbud til en række 10. klasser til prøve i skriftlig dansk og de skriftlige prøver i fremmedsprog i 9. klasse.

Når elever på et udvalgt antal skoler skal til folkeskolens afgangsprøve i dansk skriftlig fremstilling til maj, bliver det som noget helt nyt med mulighed for at komme på internettet under prøven. Det sker som led i et forsøg på at styrke den faglige anvendelse af it ved prøver og i undervisningen.

Adgang til internettet under prøver er en naturlig udvikling hen imod at gøre prøverne virkelighedsnære.

”I regeringens udspil til et løft af folkeskolen spiller it en central rolle. Adgang til internettet under prøver er en naturlig udvikling hen imod at gøre prøverne virkelighedsnære. Med de her forsøg har vi fokus på at udvikle prøverne, så de er tidssvarende og er med til at fremme brug af digitale medier og styrke elevernes engagement, motivation og digitale faglige kompetencer,” siger børne- og undervisningsminister Christine Antorini.

I 2013/14 vil en række skoler også kunne deltage i forsøg med prøver med adgang til internettet i skriftlig dansk på 10. klassetrin og i fremmedsprog i 9. klasse.

Erfaringer og det videre arbejde

Erfaringer fra blandt andet et pilotprojekt i skoleåret 2011/12 peger på, at eleverne kvalificerer deres besvarelser, når de udnytter muligheden for at hente faglig information fra internettet, og at prøveformen fremmer undervisningen i at bruge internettet hensigtsmæssigt. Erfaringer viser også, at prøveoplæg med tekst, lyd og billeder inspirerer og motiverer eleverne.

Ministeriet for Børn og Undervisning vil i den kommende tid fortsat have fokus på at udvikle opgavetyper, der lægger op til brug af internettet, udfordrer elevernes anvendelse af internettets muligheder og besværliggør plagiering af andres tekster.

Kontakt

 • Karen Tidemann
  Presse- og Kommunikationschef
  Departementet
  kt@uvm.dk
  Tlf. 3392 5098
  Mobil 2240 0930