Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Åbent for tilmelding til forsøgsprogram om modersmålsbaseret undervisning

[07.03.2013]

Kommunerne inviteres nu til at tilmelde deres skoler til forsøgsprogrammet om modersmålsbaseret undervisning. Det sker i et brev, som børne- og undervisningsministeren har udsendt til alle kommuner.

Regeringen vil i skoleåret 2013/14 og 2014/15 gennemfører et forsøgsprogram om modersmålsbaseret undervisning. Der åbnes nu for tilmelding til den del af forsøgsprogrammet, der er målrettet hele klasser på 4. klassetrin. Tilmeldingen kan ske frem til den 22. marts 2013.

Alle skoler med minimum 10 procent tosprogede i en 4. klasse i skoleåret 2013/14 kan deltage. Forsøgsindsatserne for hele klasser påbegyndes i efteråret 2013.

”Vi mangler viden om, hvad der kan hjælpe tosprogede elevers sproglige og faglige udvikling i skolen. Ambitionen er, at forsøgene skal give redskaber til at mindske den karakterforskel, der er mellem tosprogede og etnisk danske elever, med det udgangspunkt, at alle elever skal blive så dygtige, de kan. Jeg håber derfor, at mange kommuner og skoler ønsker at deltage i forsøgene, så vi kan få en så solid viden om forsøgenes betydning for elevernes skolegang,” siger børne- og undervisningsminister Christine Antorini.

Om forsøgene

Alle skoler, som indgår i forsøgene målrettet hele klasser på 4. klassetrin, vil gennemføre én af følgende tre indsatser:

 • Almen sprogforståelse (i fire ekstra lektioner om ugen i 16 uger).
 • Opkvalificeringsforløb for matematiklærer og lærer med kompetencer inden for dansk som andetsprog.
 • Ekstra undervisningstimer i dansk (i fire ekstra lektioner om ugen i 16 uger).

Det bestemmes via lodtrækning, hvilken indsats den enkelte skole vil gennemføre. Nogle af de deltagende skoler vil i efteråret 2013 være kontrolskoler. Det vil sige, at de i efteråret 2013 ikke skal gennemføre en af de ovenstående indsatser, men i stedet gennemføre den forsøgsindsats, som har vist sig at have mest positiv betydning for eleverne, i efteråret 2014.

Ministeriet for Børn og Undervisning vil dække udgifter, der er forbundet med at deltage i forsøget. Det gælder udgifter til opkvalificering af de involverede lærere, afholdelse af flere timer samt udvikling af undervisnings- og vejledningsmateriale.

Forsøgsprogrammet om modersmålsbaseret undervisning indeholder endvidere forsøg målrettet mindre elevgrupper med tyrkisk og arabisk modersmål. Disse forsøg gennemføres i samarbejde med 19 særligt indbudte kommuner.

Læs mere om forsøgsprogrammet i notatet om forsøgsprogrammet (pdf).

Kontakt

 • Rune Hejlskov Schjerbeck

  Rune Hejlskov Schjerbeck
  Fuldmægtig
  Departementet
  rusch1@uvm.dk
  Tlf. 3392  5010

 • Tina Fehrmann
  Specialkonsulent
  Departementet
  tifeh1@stukuvm.dk
  Tlf. 3392 5769

 • Karen Tidemann
  Presse- og Kommunikationschef
  Departementet
  kt@uvm.dk
  Tlf. 3392 5098
  Mobil 2240 0930