Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

21 folkeskoler skal være digitale demonstrationsskoler

[02.09.2013]

It skal styrke eleverne fagligt og gøre undervisningen mere spændende og konkret. Fire nye forskningsprojekter skal skabe ny viden, og 21 folkeskoler er udvalgt som demonstrationsskoler, der skal afprøve digitale læringsforløb og sprede de gode erfaringer til resten af landet.

PRESSEMEDDELELSE

Elever og lærere på 21 demonstrationsskoler skal efter nytår systematisk arbejde med it i undervisningen. Eksempelvis kan en gruppe elever tage deres tablet ud af klasseværelset og lave videointerview, som deles online via sociale medier. Elever i 2. klasse kan lave matematikopgaver til hinanden via et computerprogram. De finder rigtige produkter og priser på nettet og laver matematikhistorier. I 5. klasse skriver og indtaler eleverne for eksempel engelske tekster, som kombineres med fotos og videoklip. Arbejdet udgives på nettet, så det kan ses af klassekammerater og forældre.

Regeringen og KL har afsat 500 mllioner kroner til forskellige tiltag, der skal øge anvendelsen af it i folkeskolen. De fire nye forskningsprojekter skal skabe mere viden om it i undervisningen. 21 folkeskoler fordelt over hele landet er udvalgt som demonstrationsskoler. I den nye folkeskoleaftale er partierne enige om, at it skal anvendes langt mere i fremtidens folkeskole for at løfte alle elever fagligt og gøre undervisningen mere vedkommende og interessant for eleverne.

”Vi står over for en stor opgave med at skabe fremtidens folkeskole. It-pædagogik i undervisningen skal gøre eleverne dygtige og mere motiverede. Vi har brug for mere viden om, hvordan it understøtter elevernes læring, og hvordan lærerne kan udnytte potentialet i it bedst muligt. Derfor glæder jeg mig meget til at følge it-demonstrationsskolerne,” siger Christine Antorini.

I samarbejde med forskere og professionshøjskoler skal de udvalgte demonstrationsskoler afprøve it-baserede læringsforløb. Erfaringerne fra projekterne bringes videre til nuværende og kommende lærerstuderende og andre skoler. Det sker i et samarbejde med professionshøjskolerne.

De fire forskningsprojekter munder ud i konkrete indsatser, som efterfølgende kan bruges af alle skoler. Det skal bl.a. undersøges, hvordan it kan understøtte nye måder at organisere undervisningen og skoledagen på. Hvordan der kan sikres bedre sammenhæng mellem forskellige dele af elevernes hverdag - skole, SFO og fritid, og hvordan it kan bruges til at differentiere undervisningen.

Jane Findahl, formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg, ser frem til, at demonstrationsskoleforsøgene kommer i gang og glæder sig til at se resultaterne:

”Det nye i dette arbejde er at samle viden om elevernes læring og motivation, når it anvendes målrettet. Der er brug for at sprede de gode eksempler til alle kommuner. Vi glæder os til at se, hvordan it vil forandre skoledagen, lærernes arbejde og elevernes læring.”

Forskerne kan nu påbegynde samarbejdet med de udvalgte skoler. Forsøgene forventes igangsat på skolerne efter nytår og fortsætter frem til sommeren 2015.


Fakta

Der er afsat 26 millioner kroner til demonstrationsskoleforsøgene. Midlerne er en del af de 500 millioner kroner, der er afsat til øget anvendelse af it i folkeskolen i perioden 2012-2015.

Eksempler på hvad de 21 demonstrationsskoler skal lave:

Elever skal udvikle digitale matematiske opgaver og spil til hinanden, producere danskfaglige fortællinger i forskellige digitale medier, producere funktionelle robotter og lave tværfaglige produktioner sammen med elever fra andre skoler i et online-samarbejde.

Elever skal udvikle nye undervisningsformer med fokus på samarbejde, kreativitet, produktion og problemløsning. Her arbejdes blandt andet. med sociale medier og samarbejdes på tværs af skoler og med parter uden for skolerne for at få skolen ”ud af klasselokalet”.

Lærere indgår i faglige netværk på tværs af skoler og kommuner og får styrket deres kompetencer inden for brug af it i undervisningen, blandt andet med hensyn til, hvordan it kan understøtte en mere differentieret undervisning.

21 digitale demonstrationsskoler skal samarbejde med universiteter og professionshøjskoler om it-baserede undervisningsforløb. Skolerne er fordelt under følgende temaer:

"Elevernes egenproduktion og elevinddragelse":

 • Hellerup Skole, Gentofte Kommune
 • Absalons Skole, Roskilde Kommune
 • Antvorskov Skole, Slagelse Kommune
 • Filstedvejens Skole, Aalborg Kommune
 • Vejle 10. klasse ungdomscenter, Vejle Kommune

"Inklusion og undervisningsdifferentiering i digitale læringsmiljøer":

 • Hadbjerg Skole, Favrskov Kommune
 • Espergærde Skole, Helsingør Kommune
 • Christiansfeld Skole, Kolding Kommune
 • Nordvestskolen, Lolland Kommune
 • Højby Skole, Odense Kommune
 • Præstø Skole, Vordingborg Kommune

"It-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv":

 • Bjørnehøjskolen, Gribskov Kommune
 • Skolen i Midten, Hedensted Kommune
 • Skægkærskolen, Silkeborg Kommune
 • Uglegårdsskolen, Solrød Kommune
 • Vorrevangskolen, Aarhus Kommune

"It i den innovative skole - nye kompetencer, nye organisationsformer i det 21. århundrede":

 • Bakkevejens Skole, Esbjerg Kommune
 • Vestre Skole, Silkeborg Kommune
 • Sønderskovskolen, Sønderborg Kommune
 • Kulsbjerg Skole, Vordingborg Kommune
 • Gug Skole, Aalborg Kommune

Samlet er der tre skoler fra Region Hovedstaden, seks skoler fra Region Sjælland, fem skoler fra Region Syddanmark, fem skoler fra Region Midtjylland og to skoler fra Region Nordjylland.


Kontakt

 • Caroline Lillelund Lindved

  Caroline Lillelund Lindved
  Kontorchef
  Styrelsen for It og Læring
  calin2@stil.dk
  Tlf. 3392 5510

 • Julie Voss Ellehøj

  Julie Voss Ellehøj
  Fuldmægtig
  Styrelsen for It og Læring
  julie.voss.ellehoej@stil.dk
  Tlf. 3587 8815

 • Pressekontakt
  Pressetelefon


  Mobil 2240  0930

  Vær opmærksom på, at der ikke kan sendes SMS'er til pressetelefonen.