Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Bliv demonstrationsskole for udeskole

[06.01.2016]

Vil I arbejde med at udvikle udeskolepraksis med udgangspunkt i læringsmålstyret undervisning og med solid støtte fra en udeskolekonsulent? Frem til 22. februar 2016 kan folkeskoler og frie grundskoler søge om at blive demonstrationsskole for udeskole som led i projekt Udvikling af Udeskole.

20 nye skoler får nu mulighed for at deltage i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og Miljø- og Fødevareministeriets udeskoleprojekt. Udeskoleprojektet skal udvikle konkrete bud på, hvordan skoler kan arbejde med at flytte undervisningen ud i naturen og i de nære omgivelser.

14 demonstrationsskoler med stor erfaring inden for udeskole gik i august 2014 i gang med arbejdet som demonstrationsskole, og i dette skoleår bliver de gode erfaringer spredt til godt 30 nye demonstrationsskoler. I skoleåret 2016/17 er der mulighed for, at ca. 20 nye skoler med enten lidt eller ingen erfaring med udeskole kan søge om at blive demonstrationsskole i projektets 3. runde. Demonstrationsskolerne vil modtage hjælp gennem udeskolekonsulenter, kurser, materialer, konferencedeltagelse og netværk.

”Udeskole er ikke bare en ugentlig skovtur, men en anden måde at tænke undervisningen på. Det skal gøre undervisningen mere relevant og forståelig for eleverne, fordi de udvikler deres færdigheder og viden i en praktisk sammenhæng i uderummet. Det bliver for eksempel nemmere at forstå, hvordan vind kan producere energi, hvis du prøver selv at bygge og afprøve en lille vindmølle,” siger minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby.

”Forskning viser, at elevernes fysiske aktivitetsniveau øges ved udeskole, og det er da oplagt at bruge uderummet i undervisningen, når vi har så meget dejlig natur, skove og grønne områder i Danmark. Klasseværelset kan sagtens rykkes ud i naturen og ud på landet eller i skovene, hvor eleverne kan komme helt tæt på marker, dyr, fugle og insekter. Jeg håber, at både landmænd og skovejere har lyst til at få besøg af danske skoleelever, som gerne vil lære mere om den natur, der dyrkes, beskyttes og vedligeholdes over hele landet,” siger miljø og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Udeskoleprojektet gennemføres af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og Miljø- og Fødevareministeriet i samarbejde med et konsortium med VIA UC i spidsen.

Til hver demonstrationsskole tilknyttes en konsulent, som skal hjælpe skolen med at indføre og praktisere udeskole, og som følger og støtter skolens indsats. Skolerne bliver en del af et netværk for udeskoler, hvor skoler kan inspirere hinanden gensidigt. Der afholdes konferencer i april 2016 for de kommende demonstrationsskoler, hvor viden om udeskole præsenteres, og hvor skolerne kan blive inspireret til det kommende arbejde gennem workshops og oplæg.

Læs mere

Læs mere om ansøgning til blive en af de 20 demonstrationsskoler for udeskole i skoleåret 2016/17 (pdf)
Læs mere om ansøgningsprocessen og udfyld ansøgningsformular på via.dk

Kontakt

 • Anne Katinka Hansen
  Specialkonsulent
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  anhan4@stukuvm.dk
  Tlf. 3392 5365