Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Otte millioner kroner fordelt til at styrke skole-hjem-samarbejdet

[07.02.2017]

Fem projekter er blevet udvalgt til at få del i Undervisningsministeriets pulje til at udvikle nye metoder eller viden på området inden for samarbejdet mellem skole og forældre.

Et læringsspil til elever med særlige behov, udvikling af elevstyrede skole-hjem-samtaler med konkrete redskaber, samt en større kortlægning og et program for udvikling af det gode skole-hjem-samarbejde. Det er blandt de fem projekter, som har fået støtte af Undervisningsministeriets pulje til at styrke samarbejdet mellem skole og forældre.

”Et godt samarbejde mellem skole og forældre er en vigtig forudsætning for, at eleverne trives og lærer så meget, de kan. Derfor er det vigtigt, at forældre har et godt samarbejde med skolen og oplever, at de får medindflydelse og medbestemmelse på deres barns skolegang,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Et godt skole-hjem-samarbejde er med til at skabe gode betingelser for den enkelte elevs læring og trivsel og for undervisningsmiljøet i klassen. Formålet med puljen er derfor at styrke samarbejdet om elevernes læring og trivsel mellem skole og forældre.

De fem projekter er alle nytænkende og bidrager til et forbedret samarbejde mellem skole og forældre. Derudover formår de fem udvalgte projekter både at medtænke skoleledelses- og forvaltningsmæssige niveauer, og hvordan skoleledelse og pædagogisk personale får viden om og metoder til at styrke og nytænke forældresamarbejdet.

I udvælgelsen af projekterne er der lagt vægt på, at projekterne indeholder en formidlingsstrategi eller overvejelser om, hvordan materiale m.v., der udvikles i forbindelse med projektet, bliver gjort tilgængeligt og brugbart for andre kommuner og skoler.

De fem projekter dækker desuden over en bred målgruppe, for eksempel forældre til tosprogede elever, udsatte elever og læringsudfordrede elever. Projekterne repræsenterer ligeledes forskellige skoleformer og institutioner, fx kommunale folkeskoler, privatskoler samt foreninger.

Følgende projekter er støttet

Skole og Forældre, Lær med familien – et projekt om forældreinvolvering i folkeskolen

Randers Kommune, Det udvidede forældresamarbejde

Hvidovre Privatskole, Måltaksomier og progression i skole/hjem samarbejdet

Aalborg kommune, Styrkelse af skole-hjem-samarbejde

Foreningsfællesskabet Ligeværd, Læringsspil styrker skole-hjem-samarbejdet og fremmer fællesskabets skole

Kontakt

 • J

  Julie Bay
  Fuldmægtig
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  Julie.Bay@stukuvm.dk
  Tlf. 3392 5410

 • Pressetelefon
  Undervisningsministeriet

  Tlf. 2240 0930

  (du kan ikke sende sms til pressetelefonen)