Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Ny pædagogikumordning har fået en god modtagelse

[28.02.2013]

Den gymnasiale sektor har taget den nye pædagogikumordning til sig. Det viser ny rapport.

Den nye pædagogikumordning er velfungerende og lever op til målene for pædagogikum. Det viser ny rapport fra EVA – Danmarks Evalueringsinstitut.

De skoleledere, der har deltaget i evalueringen, udtaler, at den nye ordning er bedre end de tidligere, den er ambitiøs og den giver kandidater og skoler et pædagogisk løft.

Evalueringen peger også på områder, hvor der i tilrettelæggelsen af pædagogikum er plads til forbedringer. Der er til eksempel for lidt sampil mellem teori og praksis. Evalueringen viser, at teoretisk og praktisk pædagogikum i for høj grad lever hvert sit liv. Det stiller krav både til udbyderne af teoretisk pædagogikum om større fokus på relevans og anvendelighed af den lærte teori og i forhold til skolerne om fokus på at inddrage både den fagdidaktiske og almenpædagogiske teori ved vejledningen og diskussionen med kandidaterne.

Hovedparten af skolerne bidrager til at uddanne pædagogikumkandidater, men evalueringen viser, at nogle skoler uddanner forholdsvis få kandidater, mens andre skoler uddanner en stor del af kandidaterne. Denne skævhed kan give både en økonomisk og organisatorisk belastning for de skoler, der uddanner flest kandidater.

En god ordning kan blive endnu bedre, og Ministeriet for Børn og Undervisning vil følge op på rapporten og gennem drøftelser med sektoren og med udbyderne af teoretisk pædagogikum får foretaget de nødvendige justeringer.

Baggrund

Der blev i 2009 indført en ny fælles pædagogikumuddannelse for alle lærere i de gymnasiale uddannelser.

Det overordnede mål med pædagogikum er at give nyansatte lærere en solid pædagogisk baggrund for at kunne undervise i de gymnasiale uddannelser. Samtidig skal pædagogikum bidrage til, at læreren aktivt kan indgå i udviklingen af de gymnasiale skoleformer og disses samspil med det omgivende samfund.

Kontakt

 • Annegrete Larsen

  Annegrete Larsen
  Kontorchef
  Departementet
  anlar3@uvm.dk
  Tlf. 3392 5437

 • Anders Svejgaard Pors

  Anders Svejgaard Pors
  Chefkonsulent
  Departementet
  anpor1@uvm.dk
  Tlf. 3392  5159