Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Arbejdsgruppe om læreplaner

[20.12.2016]

Undervisningsminister Merete Riisager har nedsat en lille og hurtigt arbejdende tværfaglig læreplansgruppe, der skal se på læreplanerne på tværs.

Den tværfaglige læreplansgruppe har til opgave at gennemlæse en række udkast til læreplaner med henblik på at bidrage til og spille sammen med det igangværende læreplansarbejde på følgende punkter:

  • at formålsparagraffens betoning af de gymnasiale uddannelsers almendannende formål fremtræder klart i de indledende afsnit af læreplanerne
  • at gymnasiereformens fokus på elevernes innovative, digitale og globale kompetencer samt karrierekompetencer i de nye udkast til læreplaner fremtræder afbalanceret i forhold til gymnasieaftalens betoning af, at en styrket dannelse må bygge på et solidt fundament af viden og kundskaber
  • at læreplanerne fremstår sammenhængende på tværs i forhold til ovenstående.

Gruppen skal komme med anbefalinger til undervisningsministeren på disse punkter som led i det afsluttende læreplansarbejde. Gruppen skal i arbejdet fokusere på en række fag, som dækker et udvalg af obligatoriske fag, profilfag og flerfaglige forløb på de forskellige læreplaner.

Arbejdet skal være afsluttet i januar måned. 

 

Kontakt

  • Pressetelefon
    Undervisningsministeriet

    Tlf. 2240 0930

    (du kan ikke sende sms til pressetelefonen)

Den tværfaglige læreplansgruppe består af:

Erik Jerlung, Køge Gymnasium

Lars Høyer Holmquist, Espergærde Gymnasium

Asger Wille, Køge Gymnasium

Brian Krog Christensen, Silkeborg Gymnasium

Birthe Melskens, Niels Brock

Bodil Fogh, Frederikssund Gymnasium