Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

VEU-milliard i regeringens vækstplan

[26.02.2013]

Regeringen har i dag fremlagt sit politiske udspil Vækstplan.dk, der skal styrke konkurrenceevnen og jobskabelsen i Danmark. Det skal blandt andet ske gennem bedre erhvervsuddannelser og voksen- og efteruddannelser.

Arbejdsstyrkens kompetencer og kvalifikationer er et centralt element i konkurrenceevnen, og en højt kvalificeret arbejdsstyrke er en forudsætning for høj beskæftigelse, vækst og velstand i Danmark. Derfor sætter regeringen en ambitiøs uddannelsesdagsorden i sin nye vækstplan, der er blevet offentliggjort i dag. Den skal blandt andet sikre mere og bedre voksen- og efteruddannelse og bedre erhvervsuddannelser.

"der sættes en ambitiøs dagsorden på de erhvervsrettede uddannelses-områder."

Som en del af vækstplanen bliver der på voksen- og efteruddannelsesområdet afsat en pulje på en milliard kroner i perioden 2014-17 til et markant kompetenceløft af arbejdsstyrken blandt andet for at understøtte, at produktionsvirksomheder og arbejdspladser kan fastholdes i Danmark.

”Vi ved, at uddannelse er af afgørende betydning for at sikre job og velstand for den enkelte og for at skabe vækst og velstand for samfundet. Derfor indgår det i udspillet, at der sættes en ambitiøs dagsorden på de erhvervsrettede uddannelsesområder. Jeg er glad for, at regeringen blandt andet har afsat en milliard kroner til VEU, så flere kortuddannede kan få relevant og bedre efteruddannelse, som kan sikre dem en stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet,” siger Christine Antorini, børne- og undervisningsminister.

På erhvervsuddannelsesområdet vil regeringen fremlægge et ambitiøst udspil til en reform af erhvervsuddannelserne, der skal bidrage til, at flere vælger en erhvervsuddannelse efter grundskolen, og at flere elever gennemfører en påbegyndt erhvervsuddannelse. Udspillet vil blandt andet omfatte en justering af uddannelsernes struktur, en målretning af erhvervsuddannelserne mod unge under 25 år, bedre muligheder for opkvalificering til faglært niveau i voksen- og efteruddannelsessystemet samt oprettelse af en fleksuddannelse til unge, der ikke har forudsætninger for at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse.  

Regeringen vil inddrage arbejdsmarkedets parter i arbejdet blandt andet i det nedsatte erhvervsuddannelsesudvalg, som fremlægger sine anbefalinger til regeringen i maj 2013. Desuden vil regeringen påbegynde et fælles arbejde med arbejdsmarkedets parter, der i foråret 2014 skal munde ud i en fælles møderække om anbefalinger til et uddannelsesløft, der kan forbedre produktivitet og vækst i Danmark.

Kontakt

 • Jesper Nielsen

  Jesper Nielsen
  Vicedirektør
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  jesper.nielsen@stukuvm.dk
  Tlf. 2565  9278

 • Karen Tidemann
  Presse- og Kommunikationschef
  Departementet
  kt@uvm.dk
  Tlf. 3392 5098
  Mobil 2240 0930