Målgruppen for initiativet er:

  • dagtilbud: pædagoger, pædagogmedhjælpere og ledere
  • grundskoler (herunder folkeskoler, frie grundskoler, privatskoler): lærere, pædagoger, ledere
  • fritidstilbud: ledere, pædagoger, pædagogmedhjælpere
  • ungdomsuddannelser (herunder gymnasier, erhvervsskoler, VUC): undervisere, ledere og rektorer.

Indsatsens målgruppe er ikke indsnævret til bestemte institutionstyper eller til institutioner med bestemte rammebetingelser, idet arbejdet med den tidlige forebyggelse er relevant alle steder. Alle børn og unge skal således klædes på med demokratiske, kritiske og sociale kompetencer, jf. bl.a. dagtilbud, folkeskolen og ungdomsuddannelsernes formål.

Sidst opdateret: 14. juni 2018