Skoler og institutioners rolle

Skoler, uddannelses- og daginstitutioner er vigtige kulturbærere. Her lærer børn og unge kritisk tænkning og at være en del af et fællesskab. Fællesskabet bygger på demokrati og medborgerskab og hjælper også børn og unge til at kunne håndtere forskelle og uenigheder. Netop disse færdigheder er afgørende for forebyggelse af radikalisering og negativ social kontrol.

Formålsbestemmelserne for både dagtilbud, folkeskolen, private- og frie skoler samt gymnasier, erhvervsskoler og øvrige ungdomsuddannelser fremhæver alle institutionens pligt til at forberede børn og unge til at leve i et samfund præget af medbestemmelse, frihed og folkestyre. Men hvordan omsætter man disse overordnede budskaber i den konkrete daglige praksis, ind i fagene og den pædagogiske læreplan?

Arbejdet med spørgsmål som disse sætter Undervisningsministeriets læringskonsulenter fokus på at understøtte og udvikle i samarbejde med dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud, gymnasier, erhvervsskoler og øvrige ungdomsuddannelser landet over.

Læs mere om samarbejdsmuligheder og projektets konkrete tilbud.

Formål

Formålet med projektet er at styrke børn og unges modstandskraft mod ekstreme holdninger og bevægelser samt mod negativ social kontrol. Det skal ske gennem en styrkelse af fagprofessionelles praksis i dagtilbud, skoler, fritidstilbud, gymnasier, erhvervsskoler og øvrige ungdomsuddannelser.

Indsatsen skal desuden være med til at skabe et solidt vidensgrundlag og understøtte spredning af viden om, hvordan tidlige forebyggende indsatser mod radikalisering og negativ social kontrol kan tilrettelægges i dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud, gymnasier, erhvervsskoler og øvrige ungdomsuddannelser, så der opnås den bedste praksis og de bedste resultater.

Indsatsen er finansieret af satspuljemidler fra 2017, hvor der blev afsat 32,4 mio. kr. til styrkelse af de fagprofessionelles praksis inden for udvalgte fokusområder i perioden 2017-2020.

Sidst opdateret: 14. juni 2018