Forebyggelse af radikalisering og negativ social kontrol er et relativt umodent forskningsfelt. Projektet bidrager til løbende indsamling og udvikling af ny viden. Nedenfor er centrale publikationer på området samlet.

Eksisterende viden

Rambøll har på opdrag af Undervisningsministeriet gennemført et antal litteraturstudier inden for både tidlig forebyggelse af radikalisering og ekstremisme samt negativ social kontrol. Nedenfor findes link til de forskellige studier inden for forebyggelse af radikalisering og negativ social kontrol.

Litteraturstudie om forebyggelse af radikalisering i skoleregi

Litteraturstudie om tidlig forebyggelse af radikalisering i dagtilbud

Litteraturstudie om forebyggelse af negativ social kontrol

Anden relevant viden

National handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering

Den 11. oktober 2016 offentliggjorde den tidligere Venstre-regering en ny handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering. Foruden en introduktion til den danske forebyggelsesmodel indeholder handlingsplanen en oversigt over en lang række nuværende indsatser, som målrettet adresserer de konkrete udfordringer indenfor en lang række indsatsområder.

Regeringens nationale handlingsplan for forebyggelse af radikalisering (pdf)

National handlingsplan for forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Den 11. oktober 2016 blev en ny handlingsplan for forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol offentliggjort. Med handlingsplanen skal der sættes tidligt og markant ind med nye indsatser for at forhindre, at unge kvinder og mænd i Danmark trues til at indgå ægteskaber, at børn sendes på genopdragelsesrejser, og at negativ social kontrol begrænser børn, unge og voksnes mulighed for at være en del af det danske samfund.

Regeringens nationale handlingsplan om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol (pdf)

ICCS – International undersøgelse af politisk dannelse

Ved udgangen af 2017 udgav Aarhus Universitet anden gennemførelse af deres undersøgelse af børn og unges politiske dannelse. Undersøgelsen har særligt fokus på skolernes arbejde med politisk dannelse i det 21. århundrede.

Læs mere om undersøgelsen (edu.au.dk).

Sidst opdateret: 14. juni 2018