Neden for kan du skrive inputs til, hvad der skal sættes fokus på i en ny national digitaliseringsstrategi på undervisningsområdet.

Det kan både være muligheder, der skal udnyttes, forudsætninger, der skal være på plads, udfordringer, der skal håndteres eller bivirkninger, der skal dæmmes op for. 

Det er vigtigt at få input fra lærere, undervisere, pædagoger, ledere plus elever og forældre, som har oplevet digitalisering i undervisningen, og som skal arbejde med den i årene, der kommer. Den samlede mængde af forslag vil, sammen med viden på området, blive brugt som input til det videre arbejde med en digitaliseringsstrategi.

Sidst opdateret: 14. marts 2019