Med 95-procentmålsætningen målte vi uddannelsesstatus 25 år efter grundskolen, hvilket vil sige, når de ”unge” var cirka 40 år. Regeringen ønsker, at de unge skal uddanne sig, mens de er unge.

Grafisk oversigt om Forberedende Grunduddannelse

Regeringen har en ambition om, at alle unge skal have en ungdomsuddannelse eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. For nogle unge vil tilknytning til arbejdsmarkedet være vejen til på et senere tidspunkt at tage en uddannelse.

Forslag til en ny uddannelsespolitiske målsætning

I 2030 skal:

  • 90 procent af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse,
  • og andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til en uddannelse eller arbejdsmarkedet, være halveret.

Delmål 2025

Regeringen foreslår et delmål i 2025, hvor 85 procent af de 25-årige skal have gennemført en ungdomsuddannelse, og andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til en uddannelse eller arbejdsmarkedet, skal være nedbragt fra seks-syv procent til fem procent.

Regeringen vil løbende følge op på fremdrift i forhold til de nye målsætninger.

Sidst opdateret: 10. maj 2017