Regeringen foreslår, at kommunerne selv finder sammen i geografisk sammenhængende samarbejder og aftaler de nærmere rammer for samarbejdet.

Grafisk oversigt om Forberedende Grunduddannelse

Regeringen ønsker, at der skal være plads til lokale løsninger, som passer de pågældende kommuner bedst.Derfor lægger regeringen op til, at kommuner gives frie rammer i denne proces og sammen afgør den konkrete konstruktion inden for de centralt fastlagte principper.

Centralt fastlagte principper for dannelse af institutioner og udbudssteder

  • Antal institutioner og udbudssteder: For at tilgodese den faglige bredde og bæredygtighed samt national uddannelsesdækning skal der etableres ca. 75 udbudslokationer, heraf ca. 25 moderinstitutioner.
  • Geografisk nærhed: Afdelingerne skal sikre en geografisk spredning over hele landet svarende til dækningsgraden mellem produktionsskolerne i dag. Udbudsstederne skal som udgangspunkt udbyde alle tre spor af uddannelsen.
  • Takstmodel: I det kommunale samarbejde skal der være en takstbetaling for hver elev, som den enkelte kommune henviser til tilbuddet. Formålet er at sikre den enkelte kommune en økonomisk gevinst, såfremt den opnår succes med tidligere indsatser og dermed får behov for at henvise færre elever til Forberedende Grunduddannelse.
  • Tidsramme: Kommunerne gives en tidsramme på 6 måneder, hvor de skal have indgået de kommunale samarbejder ud fra ovenstående kriterier.

Opmand

Undervisningsministeren vil udpege en opmand, som kan bidrage med undersøgelser med henblik på at understøtte den lokale proces. Undervisningsministeriet kan ud fra elevtal m.v. bidrage med forslag til, hvilke kommuner, der med fordel kunne gå sammen for at opnå et bæredygtigt grundlag for den Forberedende Grunduddannelse. Undervisningsministeren vil i sidste ende, efter indstillingen fra opmanden, kunne træffe beslutning om etableringen af samarbejde i tilfælde af lokale uenigheder.

Sidst opdateret: 10. maj 2017