Tilgængeligheden i AMU skal styrkes, og det skal være mere attraktivt at deltage i efteruddannelse, der er tilrettelagt og tilpasset deltageres og virksomheders behov. Derfor igangsætter Undervisningsministeriet nu et forsøg, hvor der gives dispensation til, at virksomheder og deltagere i arbejdsmarkedsuddannelse kan få VEU-godtgørelse ved fuld fjernundervisning i AMU.

Dispensationen vil gælde til alle arbejdsmarkedsuddannelser, der gennemføres som over 75 procent fjernundervisning. Dog skal undervisningen afsluttes med en centralt stillet prøve, for at deltagelse kan udløse VEU-godtgørelse som led i forsøget. Ministeriet vil snarest offentliggøre en liste over hvilke arbejdsmarkedsuddannelser, der er udviklet en central prøve til, og som derfor kan indgå i forsøget. Listen vil blive opdateret løbende. 

Det gælder allerede i dag, at man kan få VEU-godtgørelse, når fjernundervisning udgør mindre end 75 procent af undervisningen.

Forsøgsordningen vil gælde fra 1. september 2018 og frem til udgangen af 2021. Forsøget vil blive evalueret løbende, og der vil blive lavet et samlet evaluering i forbindelse med forsøgets afslutning i 2021.