Bemærk: Fristen for tilmelding er forlænget til 24. april 2018. [opdateret 09.02.2018]

I aftalen om styrkede gymnasiale uddannelser fra juni 2016 blev det aftalt, at elevernes fremmedsprogskompetencer skal styrkes. Et af initiativerne er, at eleverne skal kunne vælge spansk som fortsættersprog i gymnasiet. Det følger forsøg med udbud af treårigt valgfag i spansk i 7.-9. klasse i grundskolen op på.

Forsøget skal hæve elevernes faglige niveau i spansk, så de kan vælge spansk som fortsættersprog i gymnasiet fra 2020. Første runde af forsøget er i gang, men for at styrke fagets udbredelse yderligere, er det nu også muligt for frie grundskoler at deltage i forsøget. Derudover bliver det nu også muligt for eleverne at gå til afsluttende mundtlig prøve i forsøgsvalgfaget.

Skoler, der ønsker at deltage i forsøget og udbyde undervisning i spansk som treårigt valgfag fra august 2018, får mulighed for at deltage i en årlig temadag, der byder på faglig inspiration og mulighed for videndeling og sparring blandt de lærere, som underviser i spansk.

Undervisningsministeriet udarbejder samtidigt inspirationsmateriale til EMU’en, som kan hjælpe lærerne med at planlægge og tilrettelægge undervisningen.

Forudsætningen for at deltage i forsøget er, at skolen forpligter sig til at udbyde spansk som treårigt valgfag i 7.-9. klasse i perioden 2018-2021, og at skolen deltager i erfaringsopsamling på forsøget. Fristen for at søge om deltagelse i forsøget i perioden 2018-2021 er tirsdag den 24. april 2018.

Kommuner og skoler, der ønsker at høre mere eller ønsker at deltage i forsøget, kan læse mere på emu.dk

Om forsøget

  • Forsøg med treårigt spansk i grundskolen løber fra august 2017 til og med 2021.
  • Forsøget forløber i to runder; 1. runde er 2017-2020 og 2. runde er 2018-2021.
  • Folkeskoler og ungdomsskoler, som ønsker at udbyde forsøgsfaget, skal have dispensation fra lovgivningen eller oprette det som et kommunalt valgfag. Frie skoler kan frit udbyde faget, men deltagelse i årlige temadage og erfaringsopsamling forudsætter deltagelse i forsøget.
  • Erfaringer fra forsøget opsamles årligt samt ved forsøgets afslutning. Erfaringerne vil indgå i en beslutning om, hvad der skal ske med spansk i grundskolen, når forsøget afsluttes i 2021.
  • En skrivegruppe bestående af praktikere og videnspersoner har udarbejdet forsøgsmål, læseplan og vejledning til forsøgsvalgfaget, som findes på emu.dk. Her findes også information om forsøget.