Med erhvervsuddannelsesreformen, der trådte i kraft fra august 2015, blev der indført adgangskrav til erhvervsuddannelserne. Et af målene var, at flere skulle fuldføre en erhvervsuddannelse. Det kræver som minimum en uddannelsesaftale med en virksomhed eller skolepraktik. Nye opgørelser fra ministeriet viser, at en større andel af erhvervsskoleeleverne i 2016 sammenlignet med 2013-2015 er i uddannelsesaftale eller skolepraktik, tre måneder efter de har færdiggjort grundforløbet. 

Tallene for overgangen mellem grund- og hovedforløbet viser, at 60 procent af eleverne er videre i deres uddannelse tre måneder efter endt grundforløb, mens tallet tidligere år har været 55 procent. Den positive udvikling gælder både elever i uddannelsesaftale og elever i skolepraktik. I 2016 var 45 procent af eleverne i uddannelsesaftale tre måneder efter endt grundforløb mod omkring 41 procent i årene inden. For skolepraktik er 15 procent af eleverne i skolepraktik i 2016 sammenlignet med 13 procent tidligere. 

Jeg ser gerne, at endnu flere kommer i praktik i en virksomhed..

-Merete Riisager

”Jeg ser gerne, at endnu flere kommer i praktik i en virksomhed, og forhåbentlig vil tiltagene i trepartsaftalen med fordelsuddannelser, som garanterer ni ud af ti unge praktik i en virksomhed, være med til at gøre det klart for de unge, hvilken uddannelse de skal vælge, hvis de vil være sikre på virksomhedspraktik,” siger undervisningsminister Merete Riisager. 

På de omkring 100 forskellige erhvervsuddannelser er der stor variation i andelen af elever, der kommer i praktik. På finansuddannelsen, landbrugsuddannelsen, lastvognsmekaniker, mejerist, VVS-energi og værktøjsuddannelsen er over 75 procent af eleverne i 2016 i uddannelsesaftale, tre måneder efter de er færdige med grundforløbet. 

Der er også forskelle blandt elever med og uden eux. 65 procent af eux-eleverne er i gang med praktik hos en virksomhed eller i skolepraktik, mens det gælder 59 procent for elever uden eux. Dog er en langt større andel af eux’erne i skolepraktik, og færre er i uddannelsesaftale. 28 procent med eux er i skolepraktik mod 14 procent blandt øvrige elever. Tilsvarende er 37 procent med eux  i uddannelsesaftale, hvilket gælder 45 procent af de elever, der tager en erhvervsuddannelse uden eux.  
Tallene viser desuden, at en større andel mænd end kvinder kommer i praktik, og at de elever, der er startet på en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen, i højere grad klarer overgangen til hovedforløbet end øvrige elever.

Notat: Frafald i overgangen mellem grund- og hovedforløbet på erhvervsuddannelserne 2013-2016 (pdf)

Se flere fordelinger af tallene på uddannelsesstatistik.dk