Med folkeskolereformen er pædagogerne blevet en større del af skoledagen, og i dag arbejder 15.000 pædagoger i skolen. Der er dog stor forskel på, hvordan pædagogernes faglighed bliver inddraget i elevernes skoledag. Derfor er undervisningsminister Merete Riisager og Elisa Bergmann, der er formand for BUPL, enige om, at der er behov for at skabe et tydeligere sprog og dermed et stærkere grundlag for pædagogernes arbejde i skole og fritid.

Pædagogernes faglighed skal udnyttes bedst muligt, så vi sikrer et godt samarbejde mellem de forskellige fagligheder i skolen.

- Merete Riisager

”Mange steder er der behov for at skabe et klarere billede af pædagogernes arbejde. For eksempel skal pædagogerne som udgangspunkt ikke varetage undervisningen i fagene, men de har en vigtig rolle i forhold til det gode børneliv, trivsel, inklusion og trygge fællesskaber. Det skal projektet hjælpe os med at blive klogere på. Pædagogernes faglighed skal udnyttes bedst muligt, så vi sikrer et godt samarbejde mellem de forskellige fagligheder i skolen,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Pædagogerne har brug for et tydeligt fagligt råderum i skolen.

- Elisa Bergmann

”Pædagogerne har været i skolen længe og har et stærkt fokus på børnenes perspektiv – deres udvikling og trivsel. Men med skolereformen er der blevet endnu større behov for at sætte ord på det faglige bidrag, som pædagogerne kommer med i og mellem skole og fritidsinstitutioner. Pædagogerne har brug for et tydeligt fagligt råderum i skolen. Derfor er det positivt og helt naturligt, at det er pædagoger og forskere, der sammen skal italesætte fagligheden i det nye fælles projekt,” siger formand for BUPL, Elisa Bergmann.

Det fælles projekt bliver delt op i tre dele:     

  1. Udarbejdelse af et systematisk litteraturstudium og formidling heraf.
  2. Gennemførelse af en række minilaboratorier og afrapportering heraf.
  3. Udarbejdelse af en master, der formidler det pædagogiske grundsyn, som det pædagogiske arbejde tager afsæt i med henblik på praksis- og forskningsbaserede anbefalinger og pejlemærker for udvikling af god pædagogisk praksis og rammerne herfor i skole og fritid.

Projektet skal bidrage til at sætte retning for og udvikle pædagogikken i skole og fritiden og dens rammer. Det skal ske dels  gennem en afdækning af den nyeste viden om pædagogernes bidrag i skole og fritidsinstitutioner, dels gennem en tæt inddragelse af praktikere. Projektet skal samtidig bidrage til, at der bliver udviklet et stærkt fagsprog og et billede af, hvordan pædagoger gennem deres pædagogiske praksis i skole og fritidstilbud på bedst mulig vis kan bidrage til at understøtte børn og unges trivsel og læring.

Sektoren vil blive inddraget løbende gennem projektet, og det er forventningen, at første del af projektet vil være færdigt i 2017. Projektet forventes at være helt færdigt i løbet af foråret 2018.