Læreplansgrupperne er bemandet med erfarne undervisere inden for forberedende voksenundervisning (FVU). Herudover har de stærke kompetencer inden for engelsk, it og digital teknologi.

Samtidig med nedsættelsen af læreplansgrupperne er der nedsat en referencegruppe for hver læreplansgruppe bestående af repræsentanter for en række organisationer:

  • LO
  • DA
  • Danske HF & VUC
  • Driftsoverenskomstparterne
  • Uddannelsesforbundet
  • Netværkslokomotivet
  • Professionshøjskolerne

Referencegrupperne inddrages i forbindelse med læreplansgruppens opstart og igen, når det gennemarbejdede udkast til læreplanen er klar.

Læreplanerne forelægges undervisningsministeren primo oktober 2018 og gøres endeligt færdige, når den bagvedliggende lovgivning er på plads sidst på efteråret. De nye fag forventes udbudt fra januar 2019.

Læreplangruppernes sammensætning

Læreplansgruppe for FVU-engelsk

Maja Sandgaard Ferrer (fmd.), HF & VUC Fyn

Judith Parsons, VUC Holstebro

Rasmus Graversen, AOF Nord

Lisbeth Egerod, IAsprog

Læreplansgruppe for FVU-digital

Maria Juul Frederiksen (fmd.), HF & VUC Fyn

Flemming Fabricius, VUC Nordjylland

Bent Koluda, AOF Center Sjælland

Karin Odgaard, FO-byen