Fra 2018 og frem til 2021 vil det være muligt at søge tilskud fra en årlig pulje på 25 millioner kroner til projekter, der kan øge motivationen og deltagelsen i almen og erhvervsrettet (herunder videregående) voksen- og efteruddannelse (VEU). Pengene stammer fra trepartsaftalen om voksen-, efter- og videreuddannelse fra oktober 2017 og skal gå til opsøgende indsatser, der er målrettet udfordringer med kvalificeret arbejdskraft på det danske arbejdsmarked.

I år er der mulighed for at søge tilskud fra 2018-puljen ad to omgange. Herefter vil puljen blive udmøntet gennem én årlig ansøgningsrunde.

Formålet med puljen er, at:

  • Arbejdsmarkedets parter i fællesskab og gennem opsøgende arbejde løfter en informations-, vejlednings- og rådgivningsrolle i forhold til private og offentlige virksomheder med særlig fokus på de ufaglærte og faglærte beskæftigedes grundlæggende og erhvervsrettede kompetencer.
  • Flere private virksomheder og offentlige institutioner og deres medarbejdere får kendskab til vilkår, rettigheder og muligheder for undervisning i basale færdigheder (FVU og OBU) og/eller opnår erhvervsrettede kvalifikationer.
  • Flere medarbejdere med utilstrækkelige basale færdigheder begynder på undervisning, og/eller flere ufaglærte og faglærte påbegynder erhvervsrettet efter- og videreuddannelse.

Aktiviteter, der får del i puljen, skal også kunne anvendes til at formidle gode eksempler på organisering af virksomhedsopsøgende arbejde i forhold til opkvalificering og kompetenceudvikling, så andre kan blive inspireret af indsatserne.

Der er ansøgningsfrist for at søge puljen torsdag den 5. april kl. 12.00.