Formål

Forsøget med friere brug af gæstelærere i AMU har til formål at afprøve, om og hvordan reglerne for brug af gæstelærere i AMU kan lempes for på denne måde at bidrage til, at virksomheders behov for fleksibel kompetenceudvikling gennem AMU dækkes. Ved en lempelse af de nuværende regler for brug af gæstelærere vil deltagende skoler under forsøget kunne bruge gæstelærere i et videre omfang, end tilfældet er i dag. Forsøget sker som en del af Trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) fra oktober 2017, hvor det blev det aftalt, at:
”Der gennemføres et forsøg med friere brug af gæstelærere i AMU, uden at der stilles krav om, at en underviser fra skolen skal være til stede under hele kurset” (aftalepunkt nr. 41).

Hvem kan søge?

Alle godkendte AMU-udbydere.

Hvordan søger jeg?

Læs vedlagte udmeldingsbrev, der beskriver rammen for forsøget.

Ansøgning skal ske i vedlagte ansøgningsskema.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er mandag den 7. juni 2018.

Ansøgningsmateriale

Rammer for udmøntning af forsøg med friere brug af gæstelærere i AMU (pdf)

Bilag 1: Ansøgningsskema om dispensation til friere brug af gæstelærere i AMU (docx)

Afrapportering

Bilag 2: Afrapporteringsskema til forsøg med friere brug af gæstelærere i AMU (docx)