Undervisningsministeriet godkender i 2019 institutioner til at udbyde AMU (arbejdsmarkeds-uddannelser). Godkendelsen sker gennem udbudsrunder, hvor både offentlige og private kan søge om at blive AMU-udbyder.

Orienteringsbrev til nuværende udbydere omfatter de overordnede principper for udbudsrunden, tidsplan, ansøgningsprocessen, vurderingskriterier og udbudsvilkår.

Nye udbydere kan tilmelde sig ministeriets nyhedsbrev og dermed automatisk få nye informationer om udbudsrunden, så snart de er tilgængelige.

Når der åbnes for ansøgninger, vil der blive udsendt en nyhed fra ministeriet.

Den overordnede tidsplan for udbudsrunden ser ud som følger:

Dato Aktivitet
November 2018 Proces, vurderingskriterier, udbudsvilkår m.m. for den kommende udbudsrunde udmeldes
Forventet 17. januar – 18. marts 2019 Ansøgninger om udbudsgodkendelser kan indsendes til ministeriet
September 2019 Ansøgere får svar på deres ansøgninger om udbudsgodkendelser
Oktober 2019 Nye udbudsgodkendelser træder i kraft