Data fra spørgeskemaindsamlinger er med til at skabe et solidt grundlag for kvalitetsudvikling og tiltag på undervisningsområdet. Der er for eksempel kun viden om, at en del lærere føler sig utilstrækkeligt klædt på til evalueringssamtalen med eleverne i grundforløbet på de gymnasiale uddannelser, fordi en spørgeskemaundersøgelse viser det.

Men nogle lærere og ledere på landets skoler og gymnasier oplever, at spørgeskemaer fylder for meget. Det ønsker undervisningsminister Merete Riisager at gøre noget ved.

”Jeg tager lærernes og ledernes kritik alvorligt. Derfor er vi i gang med at skabe en bedre koordinering af dataindsamlingerne, så de belaster lærerne og lederne mindst muligt,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

En ny koordinerende funktion i Undervisningsministeriet skal sikre, at dataindsamlinger på ministeriets område koordineres og eksempelvis samles og gennemføres på tidspunkter, der er hensigtsmæssige for sektoren. Den koordinerende funktion skal desuden sikre, at eksisterende data – fremfor nye undersøgelser – anvendes til at dække konkrete vidensbehov. Også det vil begrænse antallet af spørgeskemaundersøgelser.

Den nye funktion starter med det gymnasiale område for at høste erfaringer med indsatsen. Undervisningsministeriet har inviteret relevante foreninger på gymnasieområdet til møde for at drøfte, hvornår og hvordan spørgeskemaer indsamles, så de bidrager med relevant og nyttig viden på en måde, som belaster gymnasierne mindst muligt.