Årsrapporterne fra 2017 viser, at efterskoler, frie fagskoler, frie grundskoler, kombinerede skoler, private gymnasier og produktionsskoler havde et overskud på de ordinære aktiviteter på 548,9 mio. kr.

Det er styrelsens vurdering, at det frie skoleområde generelt har et tilfredsstillende økonomisk grundlag for skoledriften ved udgangen af 2017.

Se tabel over ordinært årsresultat, årets samlede resultat og overskudsgrad på det frie skoleområde (pdf).

De samlede resultater dækker over udsving skolerne i mellem og på tværs af skoleområderne, og der et mindre antal skoler, har økonomiske udfordringer. 

Dyk selv ned i tallene på Undervisningsministeriets regnskabsportal.