Børn og unge skal kende verdensmålene, alle skal have lige adgang til information og vide, hvordan naturvidenskab kan bidrage til at løse globale udfordringer. Sådan lyder nogle af de pejlemærker, som Den danske UNESCO-nationalkommission fremover skal arbejde mod.

Med en ny strategi sætter UNESCO rammen for organisationens arbejde frem mod 2022. I strategien har UNESCO samlet en lang række konkrete initiativer, der også skal bidrage til at bekæmpe trusler mod ytringsfriheden og sikre verdensarven.

Strategien bliver præsenteret torsdag den 24. januar 2019 kl. 12.00. Her mødes danske UNESCO-aktører for at markere den nye strategi og drøfte, hvordan den skal omsættes til handling.

Her deltager også undervisningsminister Merete Riisager, der også er minister for det danske UNESCO-arbejde. 

”Danmark er blandt de bedste i verden til at nå målet om en god uddannelse for alle, men der er fortsat udfordringer. Det handler blandt andet om at få alle med i forhold til at gennemføre en uddannelse, gøre det attraktivt at tage en erhvervsuddannelse og at skabe inkluderende læringsmiljøer med plads til den enkelte. Dét kan UNESCO hjælpe os til at gøre bedre,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Præsentationen foregår på Johan Borups Højskole i København, hvor protektor for UNESCO H.K.H. Prinsesse Marie åbner dagen.

”Verdensmålene er vor tids vigtigste samtale, og det glæder mig, at vi i det danske UNESCO-arbejde kan være med til at bære dette videre til en endnu større kreds,” siger H.K.H. Prinsesse Marie.

”UNESCO er meget mere end Verdensarv, og i det danske UNESCO-landskab findes udover verdensarv  lærende byer, geoparker, biosfæreområder, verdensmålsskoler og meget mere. Den fortælling vil vi gerne udbrede, så endnu flere tager del i de oplevelser og muligheder for udvikling, der ligger her,” siger Bo Manderup-Jensen, formand for den Danske UNESCO-nationalkommission.
”UNESCO har iværksat en intern reformproces, som vi fra dansk side støtter klart op om. Det er vigtigt, at UNESCO samtidig går åbent og aktivt ind i den overordnede FN-reform, som generalsekretær Gutteres arbejder for,” siger Carsten Staur, Danmarks UNESCO-ambassadør.

UNESCO er FN’s organisation for uddannelse, forskning, kultur og kommunikation og er ansvarlig for at koordinere arbejdet med at indfri FN’s verdensmål fire om kvalitetsuddannelse til alle.

Læs strategien (pdf)

UNESCOs strategiske indsatser

I perioden 2019-2022 vil Den danske UNESCO-nationalkommission fokusere på fem strategiske indsatser:

  • Partnerskaber for fremtiden
  • God uddannelse og globalt medborgerskab
  • Ytringsfrihed og viden skaber demokrati
  • Verdensarv og lokalsamfund i udvikling
  • Ligestilling og inklusion går på tværs

UNESCO og verdensmålene

  • FN’s medlemslande er blevet enige om 17 verdensmål, der skal sikre klodens bæredygtige udvikling frem mod 2030
  • UNESCO er udnævnt til at koordinere arbejdet med at indfri verdensmål 4 om kvalitetsuddannelse til alle
  • Verdensmålene er universelle og gælder for alle FN’s medlemslande – fattige som rige