I dag mellem klokken 12 og 15 sætter mere end 80.000 elever fra hele landet kryds ved et af de opstillingsberettigede partier ved Skolevalg 2019. Lige som ved et folketingsvalg får eleverne udleveret stemmesedler, og der er opstillet originale stemmebokse på skolerne.

Efter valghandlingen vil der i København, Odense, Aarhus, Aalborg, Randers og Vejle blive afholdt valgfester, som arrangeres af Dansk Ungdoms Fællesråd og de politiske ungdomspartier. På Christiansborg er der også fest, når Landstingssalen mellem 19 og 20 danner ramme om valgaftenen. Blandt gæsterne er undervisningsminister Merete Riisager, andre medlemmer af Folketinget samt 200 af de ungdomspolitikere, der den seneste tid har ført valgkamp rundt i landet.

Valget er kulminationen på tre ugers intensiv valgkamp, hvor eleverne er blevet undervist i demokrati og tilsammen har overværet mere end 500 politiske debatter.

Det er tredje gang, at Folketingets Præsidium og Undervisningsministeriet afholder skolevalg. Første gang var i 2015, og siden da er valgene blevet fulgt tæt af forskere fra Københavns Universitet. Deres forskning viser, at elevernes politiske selvtillid styrkes af at deltage i skolevalg. De deltagende elever har givet udtryk for, at skolevalget har gjort dem parate til at deltage i en politisk debat, undervisningsforløbet har givet dem en bedre forståelse af politiske diskussioner, og de mener i højere grad end elever, der ikke deltog, at de har politiske meninger, som er værd at lytte til.

Valgfesten på Christiansborg kan følges direkte på Folketingets tv-kanal, via Folketingets hjemmeside ft.dk og på Facebook-siderne ’Skolevalg 2019’ og ’Folketinget'

Yderligere oplysninger 

Christian Juul Lentz, projektleder for Skolevalg, Folketinget
Tlf. 6162 4439, e-mail: christian.lentz@ft.dk

Andreas Müller, pressesekretær, Undervisningsministeriet
Tlf.: + 45 33 92 50 26, e-mail: Andreas.Muller@uvm.dk

skolevalg.dk/presse kan fotos downloades til fri afbenyttelse ved omtale af Skolevalg2019.

Om Skolevalg 2019

  • Mere end 80.000 unge 14-17-årige fra 850 skoler fordelt over hele landet deltager i Skolevalg 2019.
  • Skolevalg 2019 er et tre uger langt undervisningsforløb udformet som en valgkamp.
  • Undervisningsforløbet slutter med store valgfester i København, Odense, Aarhus, Aalborg, Randers og Vejle den 31. januar, hvor valgresultatet bliver afsløret. Valgfesten på Christiansborg i Landstingssalen bliver vist direkte på Folketingets tv-kanal kl. 19-20.
  • Undervejs i valgkampen vælger eleverne mærkesager, laver kampagner og debatterer, inden de på valgdagen, torsdag den 31. januar, sætter kryds ved det parti, de er mest enige med.
  • Cirka 55.000 elever fra 540 skoler over hele landet har oplevet en debat med ungdomspartierne på deres skole. Til debatterne deltog ungdomspolitikere fra alle de politiske ungdomspartier. Debatterne blev arrangeret af Dansk Ungdoms Fællesråd.
  • Skolevalg skal være med til at dæmme op for tendensen til, at unge, nye vælgere ikke stemmer i samme udstrækning som resten af befolkningen. Undervisningsforløbet i skolevalg skal tanke eleverne op med politisk selvtillid, så de oplever, at de er kompetente og vidende nok til at gøre sig gældende i demokratiet.
  • Skolevalg arrangeres af Folketinget og Undervisningsministeriet i samarbejde med Dansk Ungdoms Fællesråd. Formålet er at styrke elevernes forståelse af og deltagelse i demokratiet ved at prøve et valgkampforløb og en rigtig valghandling.