I slutningen af januar indgik regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre en aftale om at justere folkeskoleloven. Aftalens indhold er i dag blevet vedtaget i Folketinget.

Aftalen indeholder 13 initiativer med fokus på blandt andet øget frihed i tilrettelæggelsen af skoledagen, nedjustering af den samlede undervisningstid i indskolingen og 90 ekstra undervisningstimer i fagene til at prioritere billedkunst, historie og 2. fremmedsprog.

De fleste ændringer træder i kraft fra skoleåret 2019/2020. Det gælder blandt andet den generelle afkortning af skoleugen i indskolingen, den fleksible brug af muligheder for afkortning af skoleugen på mellemtrinnet og i udskolingen samt kvalitetsløftet af den understøttende undervisning.

Ændringerne i fagtimernes antal og fordeling træder først i kraft fra skoleåret 2020/2021. Det sker for at give skolerne et ekstra år til at planlægge de ekstra fagtimer og flytte fagtimer mellem klassetrinene.