Uddannelse: Unge under 25 år uden uddannelse eller job behøver ikke længere fare vild i urskoven af forskellige uddannelsestilbud. Fremover er der kun et sted, de skal kigge mod. Det er den nye forberedende grunduddannelse. Det er en af de vigtigste beslutninger, der er taget med den nye reform af hele det forberedende område, som regeringen sammen med en række andre partier i Folketinget er blevet enige om. De unge og deres behov skal i centrum. Det er dem, der har brug for vores hjælp.

For langt de fleste unge giver vejen fra grundskolen og videre til enten en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller et job sig selv. Men en alt for stor gruppe unge møder et hav af forhindringer. For dem er vejen efter grundskolen snoet, tilgroet og fyldt med store huller. Som det er i dag, er der en lang række uddannelsestilbud, der hver især kan være gode for den unge. Men de unge møder et for komplekst system. Det laver vi om på og samler tilbuddene på en matrikel.

Ved at samle de forberedende tilbud til en samlet uddannelse skal de unge kun  et sted hen for at få hjælp, og vi giver kommunerne ansvaret for at guide de unge på rette vej, indtil de har en ungdomsuddannelse eller er i varig beskæftigelse. Ligeså snart de snubler, skal kommunen være klar til at hjælpe dem op igen.

Det kan være Laura, som først i 10. klasse finder ud af, at det er ordblindhed, der har sat en stopper for hendes drøm om at blive grafisk tekniker. Eller det kan være Karim, der aldrig har fået knækket koden til dansk og matematik og har svært ved at sidde stille. Det kan også være Morten, som efter et forløb med psykisk sygdom har brug for trygge rammer til at blive klogere på, hvilket mål han skal gå efter. Eller en af de andre næsten 50.000 unge under 25 år, som hverken har uddannelse eller job.

Den nye forberedende grunduddannelse skyder op på cirka 90 skoler rundt i landet. Her bliver der sat nogle klare rammer, der tager udgangspunkt i den unges faglige niveau, og hvor den enkeltes faglige udvikling bliver fulgt tæt. På skolerne skal der skabes en ungdomskultur, hvor der er et socialt fællesskab, og hvor der er rart at være. De unge vil møde en hverdag med praksisnær uddannelse og kontakt til det lokale erhvervsliv.

De unges baggrund og behov er forskellige. Det er netop det, den nye reform tager hensyn til. Den skal gøre dem til chauffør i deres eget liv. For det fortjener alle at blive.