Trepartsaftale: Vi skal lære hele livet. For at blive klogere og for at opretholde friheden til at leve det liv, vi hver især ønsker os, når samfundet og verden udvikler sig hastigt omkring os. Uddannelse er nøglen til den frihed. Derfor skal uddannelse ikke blot være forbeholdt barndommen og ungdommen. Den enkeltes kompetencer skal styrkes gennem hele livet. Derfor løfter vi nu voksen- og efteruddannelsesområdet med den nye trepartsaftale, som regeringen har indgået sammen med arbejdsmarkedets parter.

Desværre er der gennem de seneste år dumpet langt færre ansøgninger om voksen- og efteruddannelse ind på uddannelsesstederne. Vi må konstatere, at uddannelsestilbuddene ikke i høj nok grad har passet til det, borgere og virksomheder efterspørger. Det er skidt, for lige nu mangler 600.000 voksne basale læse- og skrivefærdigheder. Det er en ærgerlig og uholdbar situation, som regeringen og arbejdsmarkedets parter nu er blevet enige om en fælles løsning på.

Med en ny trepartsaftale styrker vi voksen-, efter- og videreuddannelsessystemet markant. Aftalen omfatter initiativer for knap 2,5 milliarder kroner, og den giver medarbejdere og virksomheder adgang til et stærkt, målrettet, overskueligt og mere fleksibelt uddannelsessystem. Med aftalen forpligter staten, skolerne, lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer sig på, med en fælles indsats at få flere medarbejdere og virksomheder til at gribe mulighederne for voksen- og efteruddannelse.

Blandt aftalens i alt 81 initiativer sætter vi omkring 400 millioner kroner af til en fond, som målrettes både ufaglærte og faglærte. Gennem fonden kan man få opkvalificeret sine kompetencer eller helt skifte spor, så den enkelte får de færdigheder, som virksomhederne efterspørger i takt med, at arbejdsmarkedet udvikler sig. Vi skaber samtidig bedre muligheder for læse-, skrive- og regneundervisning, og øger, med en pulje på 100 millioner kroner, kendskabet til overhovedet at få undervisningen. Samtidig hæver vi både godtgørelsen og kvaliteten på alle AMU-kurser. Vi skaber en mere robust økonomi på skolerne, som giver større frihed til at tilrettelægge kurser, så det passer til den enkeltes behov. Tilgængeligheden forbedrer vi også, så undervisningen kan foregå på alle tider af døgnet, online og ude på arbejdspladserne. Løsninger som har været efterspurgt af både virksomheder, arbejdsgivere og arbejdstagere.

Det er ikke bare vigtigt for Danmarks fremtid, eller for samfundets udvikling, at den enkelte uddanner sig. Det er faktisk vigtigst for den enkelte. Et fravalg af uddannelse er nemlig et fravalg af friheden til at leve sit liv, som man ønsker det. Hvis man ingen uddannelse har eller ikke får videreuddannet sig, mister man friheden til eksempelvis at vælge det job, man brænder for. Uddannelse er nøglen til frihed. Og derfor er jeg som liberal undervisningsminister glad for, at vi nu sikrer et tidssvarende voksen- og efteruddannelsessystem, som giver den enkelte mere fleksible muligheder for at efteruddanne sig efter eget ønske og behov - gennem hele livet.