I starten af november blev der udmeldt en pulje på 3,5 millioner kroner til styrkelse af tysk. Her kunne folkeskoler, frie grundskoler, frie fagskoler og efterskoler og faglige eller kulturelle foreninger på området søge om at få del i puljen. Kriteriet var, at midlerne skulle gå til følgende tre formål:

 1. Udveksling af elever og lærere mellem Danmark og Tyskland i fagene tysk, historie og samfundsfag
 2. Styrket samarbejde mellem tysklærere på tværs af grundskoler og ungdomsuddannelser i Danmark
 3. Bedre udnyttelse af det tyske mindretals sproglige og kulturelle kompetencer

Ansøgninger til formål 1 og 2 er behandlet af Undervisningsministeriet, og af de 39 ansøgninger, for i alt 6.948.690 kr., er der givet ni fulde bevillinger og otte nedsatte bevillinger. Ansøgninger til puljens formål 3 er blevet behandlet af Kulturministeriet.

De projekter, der har modtaget tilskud til formål 1, er blandt andet prioriteret efter, hvor godt de understøtter reformens målsætninger og de Fælles Mål for fagene tysk, historie og samfundsfag. I formål 2 har der været lagt særlig vægt på, at ansøgerne har haft fokus på at skabe sammenhæng og samarbejde på tværs af uddannelsesinstitutioner.

Ansøgningerne til begge formål er samtidigt vurderet i forhold til en række generelle kriterier som blandt andet; veldefineret målgruppe, tydelige succeskriterier for projektet, betydelig medfinansiering og relevant erfaringsopsamling. Samtidigt har det vejet positivt i ansøgningerne, hvis forløbene har sat fokus på at fremme talentarbejdet indenfor tyskfaget.

Projekter og ansøgere, som har fået tilskud fra puljen:

 • Helsingør kommune/Pulje til styrkelse af tysk – 47.080 kr.
 • Atheneskolen - skolen for børn med særlige forudsætninger/Samarbejde med OKO Talentschule i Hamborg – 54.002 kr.
 • Rødovre Kommune/Tysk i overgangen fra grundskolen til gymnasiet – 50.000 kr.
 • Kornmod Realskole/Udveksling af elever og lærere mellem Danmark og Tyskland (Flensborg) – 50.000 kr.
 • Hjørring Private Realskole/Styrkelse af tyskfaget – 60.600 kr.
 • Hjørring Kommune/Styrkelse og sammenhæng mellem tyskundervisningen i folkeskolen og gymnasiet – 103.948 kr.
 • Lemvig Kommune/Fælles rødder - to sprog - et folk – 291.524 kr.
 • Faaborg-Midtfyn Kommune/Kulturmøde i en international kontekst – 101.660 kr.
 • Eisbjerghus Internationale Efterskole/Interkulturelle kompetencer, 21. century skills – 50.000 kr.
 • Sønderborg Kommune/Einblick, Durchblick, Weitblick – 88.380 kr.
 • Slagelse Kommune/En bedre fremtid med tysk – 236.088 kr.
 • Tysklærerforeningen for Grundskolen/Firefoldig styrkelse af tysk – 356.492 kr.
 • Skanderborg Kommune/Ansøgning fra Mølleskolen, Ry – 29.655 kr.
 • Horsens Kommune/Spitzen-klasse – 57.752 kr.
 • Sorø Kommune/Styrkelse af tysk under temaet Sport und Sprache – 166.987 kr.
 • Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole/Projekt Innovation Varde Strausberg – 42.812 kr.
 • Horsens Kommune/Udveksling af elever mellem Danmark og Tyskland i fagene tysk, historie og samfundsfag – 230.000 kr.